Vervallen subsidieregelingen


U kunt geen aanvraag meer indienen voor een vervallen subsidieregeling, omdat de indieningstermijn is verstreken of omdat er geen geld meer is. Deze regelingen blijven van toepassing op verstrekte subsidies waar bevoorschotting en vaststelling nog moet plaatsvinden.

U vindt de vervallen subsidieregelingen vanaf 1 januari 2018 op deze pagina.

Vervallen regelingen vóór 1 januari 2018 kunt vinden via onze archiefwebsite.

Cultuur, Zorg en Sport