Vervallen subsidies op thema


Op onze archiefwebsite vindt u subsidieregelingen waarvoor u geen aanvraag meer kunt indienen, omdat de indieningstermijn is verstreken of omdat er geen geld meer is. Ook vindt u hier de vervallen en ingetrokken regelingen van 2004 t/m 2013.
Deze regelingen blijven van toepassing op verstrekte subsidies waar bevoorschotting en vaststelling nog moet plaatsvinden.