Subsidie Musea 2020-2021 (Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2020-2021) (vervallen)


Lokale en regionale musea vormen een onmisbare schakel binnen het culturele veld, vanwege het belang van deze musea voor het behoud van erfgoed, de toegankelijkheid hiervan voor publiek en daardoor de rol die zij vervullen in de maatschappij. Daarom is tijdens de Provinciale begrotingsbehandeling op 8 november 2019 toegezegd om Limburgse lokale en regionale musea middels een subsidieregeling tegemoet te komen in het toekomstbestendig maken van hun publieksactiviteiten.

Voor wie

Lokale en regionale musea in de Nederlandse provincie Limburg.

Waarvoor

Deze subsidieregeling heeft tot doel om lokale en regionale musea in de Nederlandse provincie Limburg de mogelijkheid te geven om met ondersteuning van de Provincie Limburg in te zetten op de toekomstbestendigheid van hun van hun publieksactiviteiten voor bezoekers (doelgroepen). Dit kunnen fysieke maatregelen zijn, zoals wijzigingen aan het gebouw, de toegang, en/of de zichtbaarheid. Tevens kunnen dit maatregelen gericht op de organisatie zijn, zoals PR, haalbaarheidsonderzoek, regionale samenwerking etc., dan wel maatregelen gericht op het implementeren van een nieuw museaal concept en/of nieuwe verhaallijnen ter ondersteuning van de collectie. Onder toekomstbestendig wordt ook het weerbaar maken van de organisatie naar aanleiding van de coronacrisis verstaan, zoals het verbreden van gangpaden om 1,5 meter afstand tussen bezoekers te borgen, het ontwikkelen van audiotours, het ontwikkelen of het betaald gebruik van een online systeem voor ticketverkoop

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.