Toegankelijkheid


Deze website werkt toe naar de nieuwe Europese standaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Zover zijn we echter nog niet. Mochten er onderdelen voor u als bezoeker nu niet toegankelijk zijn, wilt u dat dan melden via ons contactformulier.


Digi-toegankelijk

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.