Begroting en verantwoording


In de begroting geeft de Provincie haar inkomsten en uitgaven voor het komende of lopende jaar weer. In de jaarstukken verantwoordt ze haar inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

Begroting 2023 en 2024

Sinds 2023 publiceren we onze begroting en jaarstukken op ons publicatieportaal. In deze omgeving vindt u de documenten die betrekking hebben op de Planning & Control-cyclus van de Provincie Limburg.