Provinciale Staten


Maak kennis met Provinciale Staten

Provinciale Staten

Maak kennis met de fracties (politieke partijen) en de Statenleden. U vindt hier onder meer de ledenlijst en contactinformatie van de fracties en een plattegrond van de Statenzaal.

Commissies en overlegorganen

Vergadering PS en commissies tijdens coronamaatregelen 600x400

Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Verder hebben Provinciale Staten vertegenwoordigers in overlegorganen in Nederland en Europa.

Laat uw stem horen bij Provinciale Staten

41083 markt winkelen 4

Inwoners van Limburg kunnen onder meer via een burgerinitiatief, het spreekrecht en een referendum hun stem laten horen bij Provinciale Staten.