Provinciale Staten


Maak kennis met Provinciale Staten

20171103-7678

Maak kennis met de fracties (politieke partijen) en de Statenleden. U vindt hier onder meer de ledenlijst en contactinformatie van de fracties en een plattegrond van de Statenzaal.

Laat uw stem horen bij Provinciale Staten

41083 markt winkelen 4

Inwoners van Limburg kunnen onder meer via een burgerinitiatief, het spreekrecht en een referendum hun stem laten horen bij Provinciale Staten.

Cursus Politiek actief in Limburg

Cursus politiek actief in Limburg

Waar moeten huizen komen en waar laten we ruimte voor de natuur? Hoe vaak moet de bus rijden in het buitengebied? Hoe worden de beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? Volg de cursus Politiek Actief en ontdek het.

Commissies en overlegorganen

20171124-8633

Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Verder hebben Provinciale Staten vertegenwoordigers in overlegorganen in Nederland en Europa.