Provinciale Staten


Maak kennis met Provinciale Staten

20171103-7678

Maak kennis met de fracties (politieke partijen) en de Statenleden. U vindt hier onder meer de ledenlijst en contactinformatie van de fracties en een plattegrond van de Statenzaal.

Commissies en overlegorganen

20171124-8633

Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Verder hebben Provinciale Staten vertegenwoordigers in overlegorganen in Nederland en Europa.

Laat uw stem horen bij Provinciale Staten

41083 markt winkelen 4

Inwoners van Limburg kunnen onder meer via een burgerinitiatief, het spreekrecht en een referendum hun stem laten horen bij Provinciale Staten.