Provinciale Staten


Pro­vin­ci­a­le Sta­ten­ver­kie­zin­gen 20 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Meer weten over deze verkiezingen, de deelnemende partijen en hun verkiezingsprogramma's? Bezoek dan www.ikkieslimburg.nl.

Maak kennis met Provinciale Staten

20171103-7678

Maak kennis met de fracties (politieke partijen) en de Statenleden. U vindt hier onder meer de ledenlijst en contactinformatie van de fracties en een plattegrond van de Statenzaal.

Laat uw stem horen bij Provinciale Staten

41083 markt winkelen 4

Inwoners van Limburg kunnen onder meer via een burgerinitiatief, het spreekrecht en een referendum hun stem laten horen bij Provinciale Staten.

Commissies en overlegorganen

20171124-8633

Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Verder hebben Provinciale Staten vertegenwoordigers in overlegorganen in Nederland en Europa.