Informatieveiligheid


Informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt een belangrijk onderdeel uit van de wijze waarop Provincie Limburg informatie uitwisselt met belanghebbenden.

Informatieveiligheid

Enerzijds draagt de ICT bij aan diverse gebruiksmogelijkheden binnen de e-dienstverlening. Anderzijds wordt door deze afhankelijkheid van ICT de mogelijke impact van kwetsbaarheden vergroot. Het gemeenschappelijke belang van het op effectieve wijze omgaan met ICT-kwetsbaarheden wordt daarmee steeds groter. Het informatiebeveiligingsbeleid (pdf, 346 kB) gaat in op de uitgangspunten om te komen tot een veilige informatievoorziening.

De Provincie Limburg streeft voortdurend naar het voorkomen van ICT-kwetsbaarheden in haar ICT-infrastructuur en informatievoorziening. Het is echter mogelijk dat wij daarbij zaken over het hoofd zien. Indien u denkt een ICT-kwetsbaarheid te hebben gevonden, dan verzoeken wij u deze informatie met ons te delen via het e-mailadres cert@prvlimburg.nl.

Voor de regels omtrent het melden van kwetsbaarheden verwijzen wij u naar het document Beleid responsible disclosure Provincie Limburg (pdf, 119 kB).