Vergunningen, ontheffingen en meldingen


Aan­vra­gen om­ge­vings­ver­gun­nin­gen

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen? Deze valt sinds 1 januari 2024 onder de Omgevingswet. Uw aanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket. Hoe u dat doet, wordt in het Omgevingsloket uitgelegd in een animatie.