Bloktijden en inzet botsabsorber, aanvraag


Samenvatting

Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan de Provincie Limburg voor de provinciale wegen bloktijden instellen. Bloktijden zijn tijdstippen dat er geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden die de doorstroming van het verkeer kunnen belemmeren.
Deze bloktijden gelden voor (semi)dynamische werkzaamheden, maar kunnen door de provinciale wegbeheerder ook van toepassing verklaard worden voor statische (weg)werkzaamheden.

Bij (semi)dynamische wegwerkzaamheden wordt voor bepaalde wegen een verzwaarde actiewagen met botsabsorber voorgeschreven. Zonder inzet van dit voertuig is het niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren.

Toelichting

Iedere aanvrager moet bij de aanvraag en zeker bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met deze bloktijden en de toepassing van een botsabsorber op provinciale wegen.