Commissaris van de Koning


Personalia

 • Roemer, Emile Gerardus Maria
 • Geboren in Boxmeer (NB) op 24 augustus 1962
 • Gehuwd, 2 dochters

Emile Roemer

Emile Roemer

Portefeuille

 • Rijkstaken
 • Bestuurlijke en ambtelijke Integriteit
 • Veiligheid
 • Algemene Juridische zaken
 • Strategie, Communicatie en Branding
 • Coördinatie internationalisering en EMR
 • Personeel- en organisatiebeleid

Contact

Voor het maken van een afspraak of het uitnodigen van gouverneur Roemer kunt u contact opnemen met het secretariaat, via secretariaat.gouverneur@prvlimburg.nl.

Voor aangelegenheden betreffende media of communicatie neemt u contact op met de woordvoerder: Bas Albersen, b.albersen@prvlimburg.nl of +31 6 21 69 92 01

Rijkstaken

De commissaris van de Koning heeft een aantal eigen taken en is onder meer betrokken bij:

 • Openbare orde en Veiligheid.
 • Aanbevelingen voor benoemingen van burgemeesters en commissarissen van politie.
 • Advies uitbrengen over het toekennen van koninklijke onderscheidingen en de Koninklijke Erepenning.
 • Bezoek van leden van het Koninklijk Huis.
 • Contact met vertegenwoordigers van andere landen (ambassadeurs en consuls).

Jaarverslag 2021

2021: één jaar, drie gouverneurs. Een jaar, waarin corona en hoogwater een grote rol speelden. Onderstaand het verslag van dit bewogen jaar.

Professionele carrière

 • 1 december 2021 tot heden: Gouverneur van de Provincie Limburg.
 • Oktober 2020 - juni 2021: Wnd Burgemeester gemeente Alkmaar.
 • Maart 2018 - oktober 2020: Wnd Burgemeester gemeente Heerlen.
 • 2010 - 2018: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, fractievoorzitter SP.
 • 2006 - 2010: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, woordvoerder Verkeer en Waterstaat.
 • 2002 - 2006: Wethouder en loco-Burgemeester gemeente Boxmeer.
 • 1992 - 2002: Locatieleider en leerkracht Basisschool de Peppels te Boxmeer.
 • 1987 - 1992: Leerkracht Basisschool ’t Schrijverke in Beuningen.
 • 1985 - 1986: Leerkracht Basisschool de Biest te Boxmeer.

Opleiding

Emile Roemer studeerde aan de Pedagogische Academie in Nijmegen.

Volg mij op

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Universiteitsfonds Limburg (SWOL).
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen, (EMR-bestuur).
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord.
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe.
 • Agenda-lid stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).
 • Voorzitter Beweging tegen Kindermishandeling.
 • Voorzitter Limburgse Regietafel Opvang Vluchtelingen en Integratie.

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • 2019 - 1 april 2022: Lid Raad van Advies ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat (onbezoldigd).

Erefuncties en beschermheerschappen

 • Lid beschermcomité Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency
 • Ambassadeur Stichting Veul Diech Good
 • Beschermheer Bond der Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)
 • Beschermheer Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV)
 • Beschermheer Stichting Philharmonie zuidnederland
 • Beschermheer Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht 1825
 • Buitengewoon ere-president Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
 • Beschermheer Koninklijke Zangvereniging Venlona
 • Beschermheer Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial
 • Beschermheer Stichting Heiligdomsvaart Susteren
 • Beschermheer Stichting Limburgse Veteranendag
 • Beschermheer BNMO-afdeling Limburg
 • Beschermheer Worldfestival Parade Brunssum (editie 2022)
 • Beschermheer Euriade – Jeugd in Dialoog (editie 2022)