Commissaris van de Koning/gouverneur


De commissaris van de Koning, Theo Bovens, is voorzitter van Provinciale Staten en voorzitter/lid van Gedeputeerde Staten. Hij wordt voor perioden van zes jaar benoemd door de Kroon (Koning en ministers). De huidige commissaris van de Koning is Theo Bovens.

Naast de rijkstaken en portefeuille-gebonden taken is de commissaris van de Koning vooral ook ambassadeur van Limburg. Hij vertegenwoordigt onze provincie bij officiële gelegenheden in binnen- en buitenland. En onderhoudt de contacten met Den Haag, Brussel en onze grensregio’s.

In Limburg wordt de commissaris van de Koning vaak ‘gouverneur’ genoemd. Dit heeft historische redenen.

In de 17e en 18e eeuw woonden de militaire gouverneurs van de vesting Maastricht in een ambtswoning. Dit huis heette ‘gouvernement’. In de tijd van Koning Willem I ging in dit huis de ‘gouverneur des Konings’ wonen. Maar het huis bleef gouvernement heten.

De Provinciale Wet uit 1850 verving in Nederland de titel ‘gouverneur’ door ‘commissaris’. De commissaris des Konings Limburg bleef in het gouvernement wonen. Hij werd gewoontegetrouw nog steeds gouverneur genoemd. En dat is zo gebleven.

Theo Bovens

Limburg, de meest internationale provincie van Nederland - Theo Bovens

Rijkstaken

De commissaris van de Koning heeft een aantal eigen taken en is onder meer betrokken bij:

 • openbare orde en veiligheid
 • aanbevelingen voor benoemingen van burgemeesters en commissarissen van politie
 • advies uitbrengen over het toekennen van koninklijke onderscheidingen en de Koninklijke Erepenning
 • bezoek van leden van het Koninklijk Huis
 • contact met vertegenwoordigers van andere landen (ambassadeurs en consuls) .

Portefeuille

Naast de rijkstaken zijn in de huidige coalitie een aantal taken aan zijn portefeuille toebedeeld:

 • algemene-juridische zaken
 • ambtelijke en bestuurlijke integriteit
 • coördinatie van samenwerking over de nationale en internationale grenzen heen
 • communicatie
 • strategie
 • lobby