Commissaris van de Koning


Personalia

 • Roemer, Emile Gerardus Maria
 • Geboren in Boxmeer (NB) op 24 augustus 1962
 • Gehuwd, 2 dochters

Emile Roemer

Emile Roemer

Maak kennis met Emile Roemer

Portefeuille

 • Rijkstaken
 • Bestuurlijke en ambtelijke Integriteit
 • Veiligheid
 • Algemene Juridische zaken
 • Strategie, Communicatie en Branding
 • Coördinatie internationalisering en EMR
 • Personeel- en organisatiebeleid

Volg mij op

Rijkstaken

De commissaris van de Koning heeft een aantal eigen taken en is onder meer betrokken bij:

 • Openbare orde en Veiligheid.
 • Aanbevelingen voor benoemingen van burgemeesters en commissarissen van politie.
 • Advies uitbrengen over het toekennen van koninklijke onderscheidingen en de Koninklijke Erepenning.
 • Bezoek van leden van het Koninklijk Huis.
 • Contact met vertegenwoordigers van andere landen (ambassadeurs en consuls).

Professionele carrière

 • 1 december 2021 tot heden: Gouverneur van de Provincie Limburg.
 • Oktober 2020 - juni 2021: Wnd Burgemeester gemeente Alkmaar.
 • Maart 2018 - oktober 2020: Wnd Burgemeester gemeente Heerlen.
 • 2010 - 2018: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, fractievoorzitter SP.
 • 2006 - 2010: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, woordvoerder Verkeer en Waterstaat.
 • 2002 - 2006: Wethouder en loco-Burgemeester gemeente Boxmeer.
 • 1992 - 2002: Locatieleider en leerkracht Basisschool de Peppels te Boxmeer.
 • 1987 - 1992: Leerkracht Basisschool ’t Schrijverke in Beuningen.
 • 1985 - 1986: Leerkracht Basisschool de Biest te Boxmeer.

Opleiding

Emile Roemer studeerde aan de Pedagogische Academie in Nijmegen.

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Universiteitsfonds Limburg (SWOL).
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen, (EMR-bestuur).
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord.
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe.
 • Agenda-lid stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).
 • Voorzitter Beweging tegen Kindermishandeling.
 • Voorzitter Limburgse Regietafel Opvang Vluchtelingen en Integratie.

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • 2019 - heden: Lid Raad van Advies ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat (onbezoldigd).

Erefuncties en beschermheerschappen

 • Lid beschermcomité Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency
 • Ambassadeur Stichting Veul Diech Good
 • Beschermheer Bond der Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)
 • Beschermheer Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV)
 • Beschermheer Stichting Philharmonie zuidnederland
 • Beschermheer Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht 1825
 • Buitengewoon ere-president Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
 • Beschermheer Koninklijke Zangvereniging Venlona
 • Beschermheer Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial
 • Beschermheer Stichting Heiligdomsvaart Susteren
 • Beschermheer Stichting Limburgse Veteranendag
 • Beschermheer BNMO-afdeling Limburg
 • Beschermheer Worldfestival Parade Brunssum (editie 2022)
 • Beschermheer Euriade – Jeugd in Dialoog (editie 2022)