Persdesk


Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de pers.

Bent u geen journalist, maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer +31 43 389 99 99 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Als u een woordvoerder niet kunt bereiken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het cluster Communicatie, telefoon +31 43 389 71 80.

's Avonds en in het weekend is er altijd een woordvoerder bereikbaar via de pikettelefoon +31 6 55 87 13 19.

Communicatieadviseur / woordvoerder voor Provinciale Staten is Christie Dreezen: telefoon: +31 43 389 72 64, mobiel: +31 6 15 03 12 76, e-mail: ccm.dassen@prvlimburg.nl.

Contactgegevens

Contactgegevens woordvoerders pers
Bestuurder Portefeuille Woordvoerder
Commissaris
van de Koning
Theo Bovens
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Burgemeestersbenoemingen
 • Koninklijke onderscheidingen en predicaten
 • Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
 • Coördinatie Internationalisering
 • Lobby
 • Strategie
 • Communicatie
 • Burgerparticipatie

Cècely Loontjens
ace.loontjens@prvlimburg.nl
+31 6 52 08 62 93

Gedeputeerde
Ger Koopmans
 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed
 • Bibliotheekwerk
 • IBA
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Financieel toezicht gemeenten
 • Maatschappelijke organisaties
 • Sport

Boris Meessen
bfn.meessen@prvlimburg.nl
+31 6 11 52 87 69

Sport:
Marcel Abrahams
m.abrahams@prvlimburg.nl
+31 6 15 82 18 96

Gedeputeerde
Joost van den Akker
 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds
 • Acquisitie
 • Brightlands Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport
 • Duurzaamheid i.r.t. Klimaatakkoord en internationaal

Pieter Meulman
pah.meulman@prvlimburg.nl
+31 6 25 00 75 31

Duurzaamheid (klimaatakkoord en internationaal):
Bas Albersen
b.albersen@prvlimburg.nl
+31 6 21 69 92 01

Gedeputeerde Hans Teunissen
 • Onderwijs
 • Mediabeleid
 • Subsidies
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Archeologie
 • Euregiobestuur (EMR / RMN)
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet/WABO
 • Ontgrondingen (excl. Handhaving)
 • Handhaving/RUD’s (excl. Handhaving WABO)
 • IPO Bestuur
 • Buitengoed Geul en Maas
 • Sociale Agenda en Zorg
 • Volkshuisvesting/Wonen
 • Arbeidsmigranten

Stephan Hoek
sgm.hoek@prvlimburg.nl
+31 6 51 59 77 92

Volkshuisvesting/Wonen
Arbeidsmigranten:
Bas Albersen
b.albersen@prvlimburg.nl
+31 6 21 69 92 01

Gedeputeerde Eric Geurts
 • Toerisme en recreatie
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Ruimte voor Ruimte
 • Tweede vertegenwoordiger AVA
 • IBA
 • Provinciale wegen
 • Fietsinfrastructuur
 • Verkeersveiligheid
 • Schutterijwezen
 • Leefbaarheid en sociale veiligheid Duurzaamheid i.r.t.
 • LEKTA
 • Milieu en Handhaving
 • Mijnschade en mijnwater

Marguerite Fiolet
mca.fiolet@prvlimburg.nl
 
+31 (0)43 - 389 7408

Duurzaamheid (LEKTA)
Milieu en Handhaving
Mijnschade en mijnwater:
Bas Albersen
b.albersen@prvlimburg.nl
+31 6 21 69 92 01

Gedeputeerde
Hubert Mackus
 • Rijksinfrastructuur (incl. MIRT)
 • Openbaar vervoer
 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid/NB-wet
 • Ooijen-Wanssum
 • Monumenten
 • Nationaal landschap
 • Asbestsanering
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid/Waterschappen

Marcel Abrahams
m.abrahams@prvlimburg.nl 
+31 6 15 82 18 96

Asbestsanering
Waterveiligheid
Waterketenbeleid en Waterschappen:
Bas Albersen
b.albersen@prvlimburg.nl
+31 6 21 69 92 01


Persberichten

Persuitnodigingen