Persdesk


Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de pers.

Bent u geen journalist, maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer +31 43 389 99 99 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Wilt u in contact komen met de gouverneur of een gedeputeerde voor een afspraak of een agendaverzoek, kijk dan op de persoonlijke pagina voor de contactgegevens.

Als u een woordvoerder niet kunt bereiken, dan kunt u contact opnemen met ons piketnummer. Ook 's avonds en in het weekend is er, in geval van urgentie, voor pers een woordvoerder bereikbaar via de pikettelefoon +31 6 55 87 13 19.

Contactgegevens woordvoerders

Gouverneur Emile Roemer

 • Rijkstaken
 • Integriteit
 • Juridische zaken
 • Personeel- en organisatiebeleid
 • Strategie, Communicatie en Branding
 • Coördinatie internationalisering en EMR
 • Veiligheid
 • Public Affairs

Woordvoerder: Bas Albersen
+31 6 21 69 92 01
b.al­ber­sen@prvlim­burg.nl

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg

Portefeuille Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur

 • Sociale Agenda
 • Maatschappelijke organisaties
 • Brede welvaart en Post-Corona
 • Toezicht en Handhaving (incl. RUD’s)
 • Cultuur en sport (incl. MECC)
 • Regiodeal en Investeringsagenda Noord-Limburg
 • IPO Bestuur
 • Mobiliteit *
 • Infrastructuur *

Woordvoerder: Kees Verhagen
+31 6 55 75 08 89
c.verhagen@prvlimburg.nl

* Woordvoerder: Britt Schrijvers
+31 6 25 77 95 18
b.schrijvers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Stephan Satijn

Portefeuille Economie, Grondbedrijf en Onderwijs

 • Economie (incl. LIOF & MKB-beleid)
 • Brightlands
 • Circulaire economie
 • Grondbedrijf
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Maastricht Aachen Airport
 • Toerisme & recreatie
 • Energie: Provinciaal MIEK/energie-infrastructuur, Delta Rhine Corridor en Kernenergie *

Woordvoerder: Marc Ruis
+31 6 83 20 74 10
mjgm.ruis@prvlimburg.nl

* Woordvoerder: Britt Schrijvers
+31 6 25 77 95 18
b.schrijvers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Geert Gabriëls

Portefeuille Natuur, Milieu en Erfgoed

 • Natuur
 • Biodiversiteit en soortenbeleid
 • Milieu
 • Stikstof
 • Bodem
 • Landschap
 • Erfgoed, archeologie en monumenten
 • Parkstadroute *

Woordvoerder: Meja van Zelst
+31 6 11 95 44 62
mham.van.zelst@prvlimburg.nl

* Woordvoerder: Britt Schrijvers
+31 6 25 77 95 18
b.schrijvers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Lia Roefs

Portefeuille Wonen, Ruimte, Water en Landbouw

 • Wonen
 • Kwaliteit Limburgse Centra
 • IBA en Regiodeal Parkstad
 • Ruimte
 • Landbouw
 • Water
 • Ontgrondingen
 • Energie: Provinciale Energie Strategie en Regionale Energie Strategie, Limburgs Energiefonds en Duurzaam Thuis *

Woordvoerder: Joëlle Hochstenbach
+31 6 50 63 18 57
j.hochstenbach@prvlimburg.nl

* Woordvoerder: Britt Schrijvers
+31 6 25 77 95 18
b.schrijvers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Ad Roest

Portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering en Bestuurlijk Toezicht

 • Financiën
 • Treasury
 • Bedrijfsvoering
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Subsidiebeleid
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht, bestuurlijke organisatie en -vernieuwing
 • Uitgifte grond in erfpacht en Ruimte voor Ruimte
 • Europese fondsen

Woordvoerder: Yvette Kuiper
+31 6 46 97 57 42
y.kuiper@prvlimburg.nl

Provinciale Staten

Alexander Pregled, Griffier
+31 6 15 22 50 89.


Persberichten

Persuitnodigingen