Persdesk


Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de pers.

Bent u geen journalist, maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer +31 43 389 99 99 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Als u een woordvoerder niet kunt bereiken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het cluster Communicatie, telefoon +31 43 389 71 80.

's Avonds en in het weekend is er altijd een woordvoerder bereikbaar via de pikettelefoon +31 6 55 87 13 19.

Woordvoerder Provinciale Staten: Alexander Pregled, waarnemend Griffier, mobiel: +31 6 15 22 50 89.

Contactgegevens

Contactgegevens woordvoerders pers
Bestuurder Portefeuille Woordvoerder
Commissaris
van de Koning
Theo Bovens
 • Algemene beleidscoördinatie en strategie
  (Cècely Loontjens)
 • Openbare orde
  (Cècely Loontjens)
 • Coördinatie internationalisering
  (Cècely Loontjens)
 • Juridische Zaken
  (Cècely Loontjens)
 • Openbare orde en veiligheid
  (Cècely Loontjens)
 • Burgemeesterszaken en ambtsbezoeken
  (Cècely Loontjens)
 • Koninklijke onderscheidingen
  (Cècely Loontjens)
 • Externe betrekkingen met ambassadeurs en consuls
  (Cècely Loontjens)
 • Branding
  (Jelle Egas en Marcel Abrahams)
 • Communicatie
  (Jelle Egas)

Cècely Loontjens
ace.loontjens@prvlimburg.nl
+31 6 52 08 62 93

Jelle Egas
j.egas@prvlimburg.nl
+31 6 11 47 99 43

Gedeputeerde
Joost van den Akker
 • Economie w.o.
  - Logistiek en distributie
  - Industriebeleid
  - Coördinatie Brightlands
  - Brightlands Maastricht Health Campus
  - Brightlands Smart Services Campus
   - Bedrijventerreinen
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarkt
 • LIOF & MKB-fondsen
 • Acquisitie
 • Maastricht Aachen Airport
 • Toerisme & recreatie
 • Sport

Marguerite Fiolet
mca.fiolet@prvlimburg.nl
 
+31 (0)43 - 389 7408

Gedeputeerde Carla Brugman
 • Energiebeleid
  (Mandy Rouwet)
 • Waterbeleid incl. WML & Waterschap
  (Mandy Rouwet)
 • Adaptief water- en grondbeleid
  (Mandy Rouwet)
 • Openbaar vervoer
  (Mandy Rouwet)
 • Fietsbeleid
  (Mandy Rouwet)
 • Ooijen – Wanssum
  (Mandy Rouwet)
 • Natuur coördinerend en Natura 2000
  (Egbert Hanssen)
 • Soorten beleid
  (Egbert Hanssen)

Mandy Rouwet
mjm.rouwet@prvlimburg.nl
+31 6 11 07 15 88

Egbert Hanssen
eg.hanssen@prvlimburg.nl
+31 6 27 37 40 62

Gedeputeerde Ruud Burlet
 • Brightlands Chemelot Campus
 • Duurzaamheid / Blue-Economy
 • Afval & recycling
 • IPO-bestuur
 • Ontgrondingen
 • Bodem en ondergrond
 • Milieu
 • Aanbestedingsbeleid
 • Archeologie
 • Mediabeleid

Bas Albersen
b.albersen@prvlimburg.nl
+31 6 21 69 92 01

Gedeputeerde Andy Dritty
 • Wonen
  (Cècely Loontjens)
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
  (Cècely Loontjens)
 • Ruimtelijke ordening
  (Cècely Loontjens)
 • IBA Parkstad
  (Cècely Loontjens)
 • Omgevingswet – omgevingsvisie
  (Cècely Loontjens)
 • Europese programma’s
  (Marcel Abrahams)
 • Europees Comité van de Regio’s
  (Marcel Abrahams)
 • Interbestuurlijk toezicht
  (Marcel Abrahams)
 • Toezicht gemeenten financiën
  (Marcel Abrahams)
 • Mijn(water)schade
  (Bas Albersen)
 • Bestuurlijke organisatie
  (Marcel Abrahams)

Cècely Loontjens
ace.loontjens@prvlimburg.nl
+31 6 52 08 62 93

Marcel Abrahams
m.abrahams@prvlimburg.nl
+31 6 15 82 18 96

Bas Albersen
b.albersen@prvlimburg.nl
+31 6 21 69 92 01

Gedeputeerde Robert Housmans
 • Sociale agenda (incl. Jeugdfonds)
 • Bibliotheekwerk en laaggeletterdheid
 • Zorg
 • Seniorenbeleid
 • Maatschappelijke organisaties
 • Veiligheid
 • Schutterijwezen
 • Toezicht & Handhaving
 • RUD Zuid & Noord Limburg
 • Drugsafvaldumpingen / Groene brigade
Bas Albersen
b.albersen@prvlimburg.nl
+31 6 21 69 92 01
Gedeputeerde
Ger Koopmans
 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed
 • Regiodeals
 • Integratie
 • Grondbedrijf
 • Public affairs
 • Personeel en organisatie / bedrijfsvoering
 • Subsidies / algemeen

Boris Meessen
bfn.meessen@prvlimburg.nl
+31 6 11 52 87 69

Achtervang:
Marcel Abrahams
m.abrahams@prvlimburg.nl
+31 6 15 82 18 96

Egbert Hanssen
eg.hanssen@prvlimburg.nl
+31 6 27 37 40 62

Gedeputeerde
Hubert Mackus
 • Landbouw
  (Marcel Abrahams)
 • Monumenten
  (Marcel Abrahams)
 • Brightlands Campus Greenport Venlo
  (Marcel Abrahams)
 • Rijksinfrastructuur (incl. Railagenda)
  (Marcel Abrahams)
 • Plattelandsontwikkeling en landschap
  (Marcel Abrahams)
 • Provinciale wegen
  (Marcel Abrahams)
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  (Marcel Abrahams)
 • Faunabeleid & biodiversiteit
  (Egbert Hanssen)
 • 1 miljoen bomen plan
  (Egbert Hanssen)
 • Natuur (excl. Natura 2000)
  (Egbert Hanssen)
 • Mobiliteit coördinerend
  (Marcel Abrahams)

Marcel Abrahams
m.abrahams@prvlimburg.nl 
+31 6 15 82 18 96

Egbert Hanssen
eg.hanssen@prvlimburg.nl
+31 6 27 37 40 62


Persberichten

Persuitnodigingen