Persdesk


Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de pers.

Bent u geen journalist, maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer +31 43 389 99 99 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Als u een woordvoerder niet kunt bereiken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het cluster Strategie en Communicatie, telefoon +31 6 27 05 50 45.

's Avonds en in het weekend is er, in geval van urgentie, voor pers een woordvoerder bereikbaar via de pikettelefoon +31 6 55 87 13 19.

Woordvoerder Provinciale Staten: Alexander Pregled, Griffier, mobiel: +31 6 15 22 50 89.

Contactgegevens woordvoerders

Concernbreed

 • Verdiepende onderzoeksvragen
 • Wob
 • Covid19
 • Nazorg hoogwater

Woordvoerder Marc Ruis
+31 6 83 20 74 10
mjgm.ruis@prvlimburg.nl

Gouverneur Johan Remkes

 • Rijkstaken
 • Integriteit
 • Juridische zaken
 • Personeel- en organisatiebeleid
 • Strategie, Communicatie en Branding
 • Coördinatie internationalisering en EMR
 • Veiligheid

Woordvoerder Henk Schroen
+31 6 46 28 40 63
hgjg.schroen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg

Portefeuille Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur

 • Sociale Agenda
 • Maatschappelijke organisaties
 • Brede welvaart en Post-Corona
 • Toezicht en Handhaving (incl. RUD’s)
 • Cultuur en sport (incl. MECC)
 • Regiodeal en Investeringsagenda Noord-Limburg
 • IPO Bestuur

Woordvoerder Hub Haenen
+31 6 29 54 36 06
hcm.haenen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Stephan Satijn

Portefeuille Economie, Grondbedrijf en Onderwijs

 • Economie (incl. LIOF & MKB-beleid)
 • Brightlands
 • Circulaire economie
 • Grondbedrijf
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Maastricht Aachen Airport
 • Toerisme & recreatie

Woordvoerder Bas Albersen
+31 6 21 69 92 01
b.albersen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Geert Gabriëls

Portefeuille Natuur, Milieu en Erfgoed

 • Natuur
 • Biodiversiteit en soortenbeleid
 • Milieu
 • Stikstof
 • Bodem
 • Landschap
 • Erfgoed, archeologie en monumenten

Woordvoerder Mandy Rouwet
+31 6 11 07 15 88
mjm.rouwet@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Lia Roefs

Portefeuille Wonen, Ruimte, Water en Landbouw

 • Wonen
 • Kwaliteit Limburgse Centra
 • IBA en Regiodeal Parkstad
 • Ruimte
 • Landbouw
 • Water
 • Ontgrondingen

Woordvoerder Joëlle Hochstenbach
+31 6 50 63 18 57
j.hochstenbach@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Maarten van Gaans

Portefeuille Energie, Mobiliteit en Europa

 • Energie en Klimaat
 • Limburgs Energiefonds en Duurzaam Thuis
 • Mobiliteit
 • Infrastructuur
 • Europese fondsen
 • Public Affairs

Woordvoerder René de Monchy
+31 6 46 13 29 30
sjr.de.monchy@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Ad Roest

Portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering en Bestuurlijk Toezicht

 • Financiën
 • Treasury
 • Bedrijfsvoering
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Subsidiebeleid
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht, bestuurlijke organisatie en -vernieuwing
 • Uitgifte grond in erfpacht en Ruimte voor Ruimte

Woordvoerder Britt Schrijvers
+31 6 25 77 95 18
b.schrijvers@prvlimburg.nl


Persberichten

Persuitnodigingen