Benoemingenregister


Op 16 november 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten het  Beleidskader benoemingen en aandeelhoudersvoordrachten (Beleidskader benoemingen 2.0) vastgesteld.

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de door het college van Gedeputeerde Staten benoemde leden van adviescommissies van GS.

Benoemingen door GS
Naam Functie Benoeming*
Adviescommissie Bezwaarschriften Provincie Limburg
De heer M.H.E. Mathon Voorzitter 14-07-2020
Mevrouw G.J.A. Van Dorst Lid 01-01-2020 (h)
De heer P.H. de Jonge Lid 13-11-2018
Mevrouw S. Polleunis Lid 13-11-2018
De heer M. Rahnama'i Lid 01-01-2020 (h)
De heer H.M.G. Manders Lid 01-04-2020 (h)
Mevrouw I.M. Haagmans Lid 01-07-2021
Mevrouw S.V.A.Y. Dassen-Vranken Lid 01-07-2021
De heer R.M.M. Engelen Lid 01-10-2021
De heer C.R. van Stokkum Lid 01-10-2021
Kamer uit GS voor de behandeling van administratieve geschillen
Mevrouw M.M. van Toorenburg Voorzitter 28-09-2021
De heer S.H.M. Satijn Lid 28-09-2021
De heer G.J.W. Gabriëls Lid 28-09-2021
Mevrouw C.W.J.M. Roefs Lid 28-09-2021
De heer M.W.A. van Gaans-Gijbels Lid 28-09-2021
De heer A.G.M. Roest Lid 28-09-2021
Provinciale Adviescommissie POP3 Limburg
De heer J.H. Heijnen Voorzitter 11-10-2016
De heer H.J.M. Kortstee Lid 11-10-2016
De heer M.J.E. Kroonen Lid 11-10-2016
De heer J.A.W. Rondeel Lid 11-10-2016
De heer J.T.G.M. Koolen Lid 11-10-2016
Mevrouw W. van Eck Lid 11-10-2016
De heer J.L.J. Hendriks Lid 11-10-2016
De heer H.A.T.M. van Wezel Lid 11-10-2016
De heer J.T. van Rheenen Lid 11-10-2016
De heer dr. R. Bobbink Lid 11-10-2016
De heer J.P. Biemans Lid 11-10-2016
Branding Limburg
De heer T. Bastiaens Voorzitter 10-11-2020
De heer M.C.T.H. Dijkman Lid 10-11-2020
De heer B.M.F. Jaspers Lid 10-11-2020
Mevrouw E. Lansu Lid 10-11-2020
Mevrouw J.E.J. Martens Lid 10-11-2020
De heer J. Monsewije Lid 10-11-2020
De heer J. Nuchelmans Lid 10-11-2020
Mevrouw K. Regterschot Lid 10-11-2020
De heer M. van Wissen Lid 10-11-2020
Cultuurtank Limburg 2021-2024
De heer J.W.H. Fuchs Voorzitter 29-06-2021
De heer T.E.L. Bartholomee Lid 29-06-2021
Mevrouw J.M.L.I. Boessen Lid 29-06-2021
De heer T. den Dekker Lid 29-06-2021 (h)
De heer G.H.L. Dobbelstein Lid 29-06-2021 (h)
De heer G. Driessen Lid 29-06-2021 (h)
Mevrouw M.A. Isphording Lid 29-06-2021
Mevrouw K.L.S. Pauw Lid 24-08-2021
Mevrouw I. Tummers Lid 29-06-2021
De heer R.J. Verhagen Lid 29-06-2021
Mevrouw G.T.F. van Wegberg Lid 29-06-2021
De heer M. van Zuijlen Lid 29-06-2021 (h)
De heer H.V.B.M.  Broeren Lid 07-12-2021
De heer T.A. Chiardia Lid 07-12-2021

De heer E. Jacobs

Lid 07-12-2021

De heer S. Dijk

Lid 07-12-2-21
De heer W. Voordendag Lid 07-12-2021
Adviescommissie Mariapeel
De heer J.G.M. Daandelst Voorzitter 20-01-2016
De heer W.M.M. van Opbergen Lid 20-01-2016
De heer J.M.A. van de Kam Lid 20-01-2016
De heer A.A.M. van Mullekom Lid 20-01-2016
Mevrouw I.C.M. Stam Lid 20-01-2016
De heer E.H.J.M. de Groot Lid 20-01-2016
De heer J.G. Janssen Lid 20-01-2016
De heer J.P.M. Fenten Lid 20-01-2016
De heer J.G.M. Classens Lid 20-01-2016
Mevrouw C.W.J.H. Roefs Lid
Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL)
De heer W.L.J. Weijnen Voorzitter **
De heer B. Vergoossen Lid **
Mevrouw P.F. Perez Lid **
De heer P.F.C.W. van der Broeck Lid **
De heer P. Thomas Lid **
De heer A.L.W.G. Houtakkers Lid **
De heer S. Peeters Lid **
De heer R. Tegels Lid **
De heer T. Hermanussen Lid **
De heer R. Derksen Lid **
De heer J. Jenneskens Lid **
Adviescommissie digitalisering Limburgs Erfgoed
De heer M.J.A. Hermans Voorzitter 23-06-2020 (h)
De heer D.J.C. van de Leemput Lid 23-06-2020 (h)
Mevrouw S.M.F. Welters Lid 23-06-2020 (h)
Mevrouw L. Wiggers Lid 23-06-2020 (h)
De heer R.W. Helms Lid 23-06-2020 (h)
De heer W. Helmus Lid 23-06-2020 (h)
Maatschappelijk Adviesraad faunaschade (MARF)
De heer G. Beukema Voorzitter 20-12-2016
De heer C.J. Kalden Lid 20-12-2016
Mevrouw J.F. Snijder- Hazelhoff Lid 20-12-2016
De heer H.A.C. Runhaar Lid 20-12-2016
Mevrouw H. van Veen Lid 20-12-2016
De heer A. Verhorst Lid 20-12-2016
Commissie LAG LEADER Zuid-Limburg
De heer H.J. Meijers Voorzitter 23-02-2016
De heer W.M.J. Fredrix Secretaris Programma 25-09-2018
Mevrouw E.H.M. Vanderheijden-Knops Lid 15-3-2019
De heer J.W.P.M. Dohmen Lid 15-3-2019
De heer E. Henckens Lid 15-3-2019
Mevrouw H.M.L. Bisschops Lid 15-3-2019
De heer J.J.M.J. Brands Lid 23-2-2016
De heer P.H.H.M. Geenen Lid 23-2-2016
De heer P.L.M. Erkens Lid 23-2-2016
Mevrouw E.M.H.C. Frijns-Stassen Lid 23-2-2016
De heer J. Bormans Lid 23-2-2016
Klachtenfunctionaris Provincie Limburg en diens plaatsvervanger
De heer O.O.G. Spee Klachtenfunctionaris 07-07-2020 (h)
De heer J.J.M. Mommers Plv. klachtenfunctionaris 01-10-2021

*  Een (h) achter de datum geeft aan dat het een herbenoeming betreft.

** De PCOL houdt naar verwachting per 1 juli 2022 op te bestaan met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.