Benoemingenregister


Op 16 november 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten het  Beleidskader benoemingen en aandeelhoudersvoordrachten (Beleidskader benoemingen 2.0) vastgesteld.

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de door het college van Gedeputeerde Staten benoemde leden van adviescommissies van GS.

Benoemingen door GS

Adviescommissie Bezwaarschriften Provincie Limburg
Naam Functie Benoeming
De heer M.H.E. Mathon Voorzitter 14-07-2020
Mevrouw S. Polleunis Lid / plv. voorzitter 29-11-2022
(herbenoeming)
(met terugwerkende kracht per 13 november 2022)
De heer P.H. de Jonge Lid 29-11-2022
(herbenoeming)
(met terugwerkende kracht per 13 november 2022)
Mevrouw I.M. Haagmans Lid 01-07-2021
Mevrouw S.V.A.Y. Dassen-Vranken Lid 01-07-2021
De heer R.M.M. Engelen Lid 01-10-2021
De heer C.R. van Stokkum Lid 01-10-2021
Mevrouw M.E. Huiskes Lid 01-04-2023
Mevrouw E.J.H.G. van Binnebeke Lid 01-04-2023
De heer C.H.R. de Bruin Lid 01-04-2023
De heer L.J.W. Broeksteeg Lid 01-01-2024
Kamer uit GS voor de behandeling van administratieve geschillen
Naam Functie Benoeming
Mevrouw E.A.M.B. Demollin-Schneiders Voorzitter Tot einde huidige collegeperiode 2023-2027
De heer L.A.L. Faassen Lid Tot einde huidige collegeperiode 2023-2027
De heer S.H.M. Satijn Lid Tot einde huidige collegeperiode 2023-2027
De heer M.L.M. Theuns Lid Tot einde huidige collegeperiode 2023-2027
De heer J.J.M. Kuntzelaers Lid Tot einde huidige collegeperiode 2023-2027
De heer M. van Caldenberg Lid Tot einde huidige collegeperiode 2023-2027
Provinciale Adviescommissie POP3 Limburg
Naam Functie Benoeming
De heer J.H. Heijnen Voorzitter 11-10-2016
De heer H.J.M. Kortstee Lid 11-10-2016
De heer M.J.E. Kroonen Lid 11-10-2016
De heer J.A.W. Rondeel Lid 11-10-2016
De heer J.T.G.M. Koolen Lid 11-10-2016
Mevrouw W. van Eck Lid 11-10-2016
De heer J.L.J. Hendriks Lid 11-10-2016
De heer H.A.T.M. van Wezel Lid 11-10-2016
De heer J.T. van Rheenen Lid 11-10-2016
De heer dr. R. Bobbink Lid 11-10-2016
De heer J.P. Biemans Lid 11-10-2016
Branding Limburg
Naam Functie Benoeming
De heer T. Bastiaens Voorzitter 10-11-2020
De heer M.C.T.H. Dijkman Lid 10-11-2020
De heer B.M.F. Jaspers Lid 10-11-2020
Mevrouw E. Lansu Lid 10-11-2020
Mevrouw J.E.J. Martens Lid 10-11-2020
De heer J. Monsewije Lid 10-11-2020
De heer J. Nuchelmans Lid 10-11-2020
Mevrouw K. Regterschot Lid 10-11-2020
De heer M. van Wissen Lid 10-11-2020
Cultuurtank Limburg 2021-2024
Naam Functie Benoeming
De heer J.W.H. Fuchs Voorzitter 29-06-2021
De heer T.E.L. Bartholomee Lid 29-06-2021
Mevrouw. M. van der Aalsvoort Lid 19-09-2023
De heer T. den Dekker Lid 29-06-2021
(herbenoeming)
De heer G.H.L. Dobbelstein Lid 29-06-2021
(herbenoeming)
De heer G. Driessen Lid 29-06-2021
(herbenoeming)
Mevrouw M.A. Isphording Lid 29-06-2021
Mevrouw K.L.S. Pauw Lid 24-08-2021
Mevrouw S. Hermes Lid 19-09-2023
De heer R.J. Verhagen Lid 29-06-2021
Mevrouw G.T.F. van Wegberg Lid 29-06-2021
De heer M. van Zuijlen Lid 29-06-2021
(herbenoeming)
De heer H.V.B.M.  Broeren Lid 07-12-2021
De heer T.A. Chiardia Lid 07-12-2021

De heer S. Dijk

Lid 07-12-2021
De heer L. Nouwen Lid 19-09-2023
Adviescommissie Mariapeel
Naam Functie Benoeming
De heer J.G.M. Daandels Voorzitter 20-01-2016
De heer W.M.M. van Opbergen Lid 20-01-2016
De heer J.M.A. van de Kam Lid 20-01-2016
De heer A.A.M. van Mullekom Lid 20-01-2016
Mevrouw I.C.M. Stam Lid 20-01-2016
De heer E.H.J.M. de Groot Lid 20-01-2016
De heer J.G. Janssen Lid 20-01-2016
De heer J.P.M. Fenten Lid 20-01-2016
De heer J.G.M. Classens Lid 20-01-2016
Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL).
Naam Functie Benoeming
De heer W.L.J. Weijnen Voorzitter
De heer B. Vergoossen (LLTB) Lid De PCOL houdt naar verwachting op te bestaan per 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Mevrouw P.F. Perez (OU) Lid De PCOL houdt naar verwachting op te bestaan per 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De heer T. Hermanussen (NMF Limburg) Lid De PCOL houdt naar verwachting op te bestaan per 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De heer R. Derksen (LWV) Lid De PCOL houdt naar verwachting op te bestaan per 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Commissie LAG LEADER Zuid-Limburg
Naam Functie Benoeming
De heer H.J. Meijers Voorzitter 23-02-2016
Mevrouw I. Kortstee Secretaris Programma 19-07-2022
Mevrouw E.H.M. Vanderheijden-Knops Lid 15-3-2019
De heer J.W.P.M. Dohmen Lid 15-3-2019
De heer E. Henckens Lid 15-3-2019
Mevrouw H.M.L. Bisschops Lid 15-3-2019
De heer J.J.M.J. Brands Lid 23-2-2016
De heer P.H.H.M. Geenen Lid 23-2-2016
De heer P.L.M. Erkens Lid 23-2-2016
Mevrouw E.M.H.C. Frijns-Stassen Lid 23-2-2016
De heer J. Bormans Lid 23-2-2016
Klachtenfunctionarissen Provincie Limburg
Naam Functie Benoeming
De heer O.O.G. Spee Klachtenfunctionaris 07-07-2020
(herbenoeming)
De heer J.J.M. Mommers Klachtenfunctionaris 01-10-2021