Benoemingenregister


Op 16 november 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten het  Beleidskader benoemingen en aandeelhoudersvoordrachten (Beleidskader benoemingen 2.0) vastgesteld.

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de door het college van Gedeputeerde Staten benoemde leden van adviescommissies van GS.

Benoemingen door GS
Naam Functie Benoeming*
Adviescommissie Bezwaarschriften Provincie Limburg
De heer M.H.E. Mathon Voorzitter 14-07-2020
Mevrouw S. Polleunis Lid / plv. voorzitter 29-11-2022 (h)***
Mevrouw G.J.A. van Dorst Lid 01-01-2020 (h)
De heer P.H. de Jonge Lid 29-11-2022 (h)***
De heer M. Rahnama'i Lid 01-01-2020 (h)
De heer H.M.G. Manders Lid 01-04-2020 (h)
Mevrouw I.M. Haagmans Lid 01-07-2021
Mevrouw S.V.A.Y. Dassen-Vranken Lid 01-07-2021
De heer R.M.M. Engelen Lid 01-10-2021
De heer C.R. van Stokkum Lid 01-10-2021
Mevrouw M.E. Huiskes Lid 01-04-2023
mevrouw E.J.H.G. van Binnebeke Lid 01-04-2023
Mevrouw J. Devoi Lid 01-04-2023
De heer C.H.R. de Bruin Lid 01-04-2023
Kamer uit GS voor de behandeling van administratieve geschillen
Mevrouw M.M. van Toorenburg Voorzitter 28-09-2021
De heer S.H.M. Satijn Lid 28-09-2021
De heer G.J.W. Gabriëls Lid 28-09-2021
Mevrouw C.W.J.M. Roefs Lid 28-09-2021
De heer M.W.A. van Gaans-Gijbels Lid 28-09-2021
De heer A.G.M. Roest Lid 28-09-2021
Provinciale Adviescommissie POP3 Limburg
De heer J.H. Heijnen Voorzitter 11-10-2016
De heer H.J.M. Kortstee Lid 11-10-2016
De heer M.J.E. Kroonen Lid 11-10-2016
De heer J.A.W. Rondeel Lid 11-10-2016
De heer J.T.G.M. Koolen Lid 11-10-2016
Mevrouw W. van Eck Lid 11-10-2016
De heer J.L.J. Hendriks Lid 11-10-2016
De heer H.A.T.M. van Wezel Lid 11-10-2016
De heer J.T. van Rheenen Lid 11-10-2016
De heer dr. R. Bobbink Lid 11-10-2016
De heer J.P. Biemans Lid 11-10-2016
Branding Limburg
De heer T. Bastiaens Voorzitter 10-11-2020
De heer M.C.T.H. Dijkman Lid 10-11-2020
De heer B.M.F. Jaspers Lid 10-11-2020
Mevrouw E. Lansu Lid 10-11-2020
Mevrouw J.E.J. Martens Lid 10-11-2020
De heer J. Monsewije Lid 10-11-2020
De heer J. Nuchelmans Lid 10-11-2020
Mevrouw K. Regterschot Lid 10-11-2020
De heer M. van Wissen Lid 10-11-2020
Cultuurtank Limburg 2021-2024
De heer J.W.H. Fuchs Voorzitter 29-06-2021
De heer T.E.L. Bartholomee Lid 29-06-2021
Mevrouw J.M.L.I. Boessen Lid 29-06-2021
De heer T. den Dekker Lid 29-06-2021 (h)
De heer G.H.L. Dobbelstein Lid 29-06-2021 (h)
De heer G. Driessen Lid 29-06-2021 (h)
Mevrouw M.A. Isphording Lid 29-06-2021
Mevrouw K.L.S. Pauw Lid 24-08-2021
Mevrouw I. Tummers Lid 29-06-2021
De heer R.J. Verhagen Lid 29-06-2021
Mevrouw G.T.F. van Wegberg Lid 29-06-2021
De heer M. van Zuijlen Lid 29-06-2021 (h)
De heer H.V.B.M.  Broeren Lid 07-12-2021
De heer T.A. Chiardia Lid 07-12-2021

De heer S. Dijk

Lid 07-12-2021
De heer W. Voordendag Lid 07-12-2021
Adviescommissie Mariapeel
De heer J.G.M. Daandels Voorzitter 20-01-2016
De heer W.M.M. van Opbergen Lid 20-01-2016
De heer J.M.A. van de Kam Lid 20-01-2016
De heer A.A.M. van Mullekom Lid 20-01-2016
Mevrouw I.C.M. Stam Lid 20-01-2016
De heer E.H.J.M. de Groot Lid 20-01-2016
De heer J.G. Janssen Lid 20-01-2016
De heer J.P.M. Fenten Lid 20-01-2016
De heer J.G.M. Classens Lid 20-01-2016
Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL)
De heer W.L.J. Weijnen Voorzitter **
De heer B. Vergoossen (LLTB) Lid **
Mevrouw P.F. Perez (OU) Lid **
De heer P.F.C.W. van der Broeck (Waterschap Limburg) Lid **
De heer T. Hermanussen (NMF Limburg) Lid **
De heer R. Derksen (LWV) Lid **
Commissie LAG LEADER Zuid-Limburg
De heer H.J. Meijers Voorzitter 23-02-2016
Mevrouw I. Kortstee Secretaris Programma 19-07-2022
Mevrouw E.H.M. Vanderheijden-Knops Lid 15-3-2019
De heer J.W.P.M. Dohmen Lid 15-3-2019
De heer E. Henckens Lid 15-3-2019
Mevrouw H.M.L. Bisschops Lid 15-3-2019
De heer J.J.M.J. Brands Lid 23-2-2016
De heer P.H.H.M. Geenen Lid 23-2-2016
De heer P.L.M. Erkens Lid 23-2-2016
Mevrouw E.M.H.C. Frijns-Stassen Lid 23-2-2016
De heer J. Bormans Lid 23-2-2016
Klachtenfunctionarissen Provincie Limburg
De heer O.O.G. Spee Klachtenfunctionaris 07-07-2020 (h)
De heer J.J.M. Mommers Klachtenfunctionaris 01-10-2021

*  Een (h) achter de datum geeft aan dat het een herbenoeming betreft.

** De PCOL houdt naar verwachting per 1 juli 2023 op te bestaan met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

*** Met terugwerkende kracht per 13 november 2022.