Over de organisatie


Verplichte taken Provincie

Verplichte taken Provincie

Een Provincie heeft een aantal kerntaken. Dat zijn taken die we volgens de wet moeten doen. Hieraan werkt de Provincie natuurlijk niet alleen. We doen veel samen met gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

Toezicht en handhaving

Zwanen in de Maas met het Gouvernement aan de Maas op de achtergrond

Het houden van toezicht op de naleving van regels en wetten op het gebied van milieu, water, bodem en natuur draagt ertoe bij dat de provincie Limburg een aangename omgeving is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Gouvernement/Rondleiding

Gouvernement aan de Maas

Het Gouvernement aan de Maas, het Limburgse provincie huis, ligt  aan de Maas in Maastricht. Voor een klein deel zelfs op een eiland in de Maas. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Inkoop

Inkoop

Levert u goederen of diensten aan de Provincie Limburg, dan gelden voor u als leverancier onze inkoopvoorwaarden. Hier leest u ook meer over de aanmeldprocedure via Negometrix voor het dynamisch aankoopsysteem en de klachtenregeling bij aanbesteding.

Organisatiestructuur

Zijaanzicht Gouvernement aan de Maas

Bij de Provincie Limburg werken ruim 900 ambtenaren. Zij ondersteunen Gedeputeerde Staten. De provinciesecretaris/ algemeen directeur is het hoofd van de provinciale organisatie. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en de ambtenaren.

LINK jongerennetwerk

LINK jongerennetwerk

Het jongerennetwerk van de provincie LINK is er voor jonge ambtenaren. LINK zet zich in voor de ontwikkeling van jonge professionals en probeert middels het leggen van sociale contacten het netwerk vorm te geven. Ook zetten wij in op de profilering van the next generation.