Gouvernement aan de Maas


Het Gouvernement aan de Maas, het provinciehuis, ligt aan de Maas in Maastricht. Voor een klein deel zelfs op een eiland in de Maas. Het werd gebouwd tussen 1983 en 1985. In het Gouvernement aan de Maas werken ongeveer 1000 mensen. Er is een kantoorgedeelte voor de ambtenaren en een bestuursgedeelte voor het provinciaal bestuur. Bijzondere ruimten zijn de Statenzaal en Feestzaal.

Gouvernement aan de Maas

Rondleidingen

U bent van harte welkom in het Gouvernement aan de Maas. Kijkt u op onze pagina Rondleidingen voor meer informatie.

Virtuele rondleiding

Maak in de virtuele rondleiding kennis met het Gouvernement aan de Maas. Het provinciehuis van Limburg met bijzondere Limburgse kunstschatten.

Kunstcollectie

De uitgebreide kunstcollectie van ca. 1350 werken biedt een caleidoscopisch beeld van de kunstproductie in Limburg en de (cultuur)geschiedenis van deze Europese regio.

Het grootste deel van de collectie bestaat uit werk van Limburgse kunstenaars sinds de jaren 1970. Van een aantal kunstenaars: Piet Killaars, Frans Gast, Rob Stultiens, Nic Tummers, Ger Lataster, Fons Haagmans, Romy Finke, Han Rameckers, John Lambrichts, Juul Sadée, Paul Devens, Stephan Mörsch, Anja Bayerwaltes, Elodie Ledure, Toine Berghs, Sidi El Karchi, Hadassah Emmerich, Sylvie Macias Diaz.

Opdrachten werden verstrekt aan Fransje Killaars (wandbekleding Statenzaal), Claudy Jongstra (wandbekleding Galerij), Chris Keulen (fotoboek Euregio) en Su Thomesen.

Bruikleen kunst

Beheerders van publieke en semi-publieke collecties kunnen, in functie van specifieke presentaties, werken uit de kunstcollectie van de Provincie Limburg in bruikleen aanvragen. Aanvrager kan hiervoor contact opnemen via het algemene contactformulier.

Verdrag van Maastricht

In 1992 tekenden de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën van de landen van de Europese Gemeenschap in de Statenzaal het 'Verdrag van Maastricht’. Dit verdrag vormde de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. En het verdrag  legde de basis voor de invoering van de euro. Het Verdrag van Maastricht heeft in 2018 het Europees Erfgoedlabel gekregen. In het Gouvernement is een van de twee Nederlandse officiële kopieën van het verdrag te bezichtigen.

DOEboek Limburgerschap

Alle basisscholen in Nederland besteden aandacht aan burgerschap: samen leven in een democratisch land. Hoe elke school burgerschap vormgeeft is echter anders en niet altijd even makkelijk of meetbaar.

In de jaarlijks terugkerende tentoonstelling Respect in het Limburgs Museum worden daarom verschillende aspecten van burgerschap concreet behandeld.

Om specifieker en op een laagdrempelige manier in te gaan op burgerschap in Limburg heeft het Limburgs Museum in samenwerking met Stichting Vredeseducatie het DOEboek Limburgerschap ontwikkeld. Het is het resultaat van een breed gesteunde motie in de Provinciale Staten van Limburg om burgerschap in het basisonderwijs te stimuleren.

Lees meer over DOEboek Limburg op de website van het Limburgs museum.

DOEboek Limburgerschap


Virtuele rondleiding

Kunst in het Gouvernement

Huisstijl

Wij hanteren een huisstijl voor al onze uitingen. Een huisstijl maakt duidelijk wie je bent.  Doel van de huisstijl is de Provincie Limburg te presenteren op een herkenbare en eenduidige manier.