Gouvernement aan de Maas


Het Gouvernement aan de Maas, gebouwd tussen 1983 en 1985, is het Limburgse Provinciehuis.

Gouvernement aan de Maas

Statenzaal

De Statenzaal is het belangrijkste deel van het Gouvernement. Van buitenaf is deze te herkennen aan de ronde vorm. Hier komen de leden van Provinciale Staten gemiddeld eens per maand in openbare vergadering bijeen.

Feestzaal

Onder de Statenzaal ligt de Feestzaal. Hier vinden veel activiteiten plaats waarbij de Provincie betrokken is: ontvangst van gezelschappen uit Limburg, heel Nederland of het buitenland. Dit zijn congressen, academische bijeenkomsten, uitreiking van prijzen voor cultuur, sport, literatuur en economie, enzovoort.

Verdrag van Maastricht 1992

Een hoogtepunt in de geschiedenis van het Gouvernement was op 7 februari 1992. Toen tekenden in de Statenzaal de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën van de landen van de Europese Gemeenschappen ‘het Verdrag van Maastricht’. Dit verdrag betekende de oprichting van de Europese Unie.

Kunst

In het Gouvernement hangen zo’n 1300 kunstwerken, vooral werk van Limburgse kunstenaars vanaf de jaren 1970. Er zijn regelmatig exposities in de centrale hal. U kunt deze exposities gratis bezoeken. De centrale hal is open op werkdagen van 8.30 - 18.00 uur.

Rondleidingen

Wilt u het Gouvernement aan de Maas van binnen bekijken en weten waarmee de Provincie zich bezighoudt? U kunt op afspraak een gratis rondleiding krijgen als u met een groep van minimaal 15 en maximaal 50 personen komt. Het standaard programma duurt anderhalf uur.

U kunt een rondleiding aanvragen maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand vóór de geplande datum.

We organiseren ook speciale programma’s voor onderwijsinstellingen.

Bent u met minder dan 15 personen? Neem dan contact op met de Provincie. We kijken dan of u bij de rondleiding van een andere groep kunt aansluiten.

Vanwege veiligheidseisen kunt u het Gouvernement alleen in een rondleiding bezoeken.

Reglement voor bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom in het Gouvernement. We verwachten wel dat ze zich aan bepaalde regels houden. Daarom hebben we een reglement voor bezoekers opgesteld. Dat reglement vindt u onder het kopje Rondleidingen.


Onderwijsprogramma's

Voor onderwijsinstellingen zijn speciale programma’s beschikbaar:

  • VMBO tot en met HBO: een beroeps-oriënterend groepsbezoek;
  • VMBO tot en met WO: een op onderwerp gerichte inleiding;
  • Basisscholen tot en met VWO: het Statenspel. Leerlingen spelen met een Statenlid een Provinciale Statenvergadering na.