Huisstijl


Een huisstijl maakt duidelijk wie je bent.  Doel van de huisstijl is de Provincie Limburg op een herkenbare, eigentijdse en eenduidige wijze presenteren. De huisstijl is zichtbaar in alle uitingen van de Provincie Limburg.

Kernwaarden

De Provincie Limburg kent de volgende kernwaarden: Flexibel, Samen, Daadkracht, Transparant en Gezond. De kernwaarden Transparant en gezond uiten zich vooral in het gedrag en handelen van de Provincie. De overige kernwaarden zijn terug te vinden in de Huisstijl:

  • Flexibel: de huisstijl past zich aan aan het communicatiekanaal of communisatiemiddel.
  • Samen: we streven met zijn allen naar een éénduidig beeld.
  • Daadkracht: de communicatiemiddelen zijn helder van taal en vorm en afgestemd op de doelgroep.

Logo

Gebruik van het logo is voorbehouden aan de Provincie Limburg. Particulier gebruik van het logo voor privé- of promotionele doeleinden is niet toegestaan.

Het logo van de Provincie Limburg is een combinatie van een beeldmerk en woordmerk. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verhouding tussen beeld- en woordmerk ligt vast, evenals de onderlinge afstand tussen de woorden provincie en limburg.

Positie

Voor digitale middelen plaatsen we het logo in de linkerbovenhoek. Bij brochures, flyers, rapportages is rechtsonder de voorkeurspositie.

Formaat

Voor digitale middelen is er een gangbare vaste grootte, in pixels gemeten, te weten 264 x 53 px.

Voor PDF’s en drukwerk op A4 formaat is er een gangbare grootte, in milimeters gemeten, te weten 65mm breed

Kleur

Het logo wordt bij voorkeur in full colour gebruikt. Als dit niet mogelijk is wordt het logo in zwart-wit toegepast.

Richtlijnen

De complete richtlijnen voor het gebruik van het logo vindt u in het Huisstijlhandboek op deze pagina.

Ontvangt u subsidie van de Provincie Limburg?

Hebt u subsidie ontvangen en worden door of namens u een of meer publicaties gedaan met betrekking tot het te subsidiëren project, dient door middel van het actuele logo van de Provincie Limburg plus de vermelding “mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg” eveneens te worden aangegeven dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de Provincie.