Contact


Adres en telefoon

Postadres

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Bezoekadres

Gouvernement aan de Maas
Limburglaan 10
6229 GA Randwyck-Maastricht
Openingstijden: 9.00 - 17.00 uur ma t/m vr
Routebeschrijving op Google Maps

Het Gouvernement is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Parkeren is alleen mogelijk op het parkeerdek. Vanwege het beperkt aantal plaatsen kunnen wij bezoekers geen parkeerplaats garanderen.

Telefoonnummer en e-mail

+31 43 389 99 99 (tijdens kantooruren)
postbus@prvlimburg.nl

Vraag, melding of klacht

Wilt u een vraag stellen, iets melden of een (milieu)klacht indienen? Hiervoor kunt u het contactformulier 'Vraag, melding of klacht' gebruiken.

Spoed

Spoedeisende milieuklachten kunt u 24/7 melden via de milieuklachtentelefoon +31 43 361 70 70.

Verkeersgevaarlijke situaties/calamiteiten kunt u tijdens kantooruren melden via ons algemeen telefoonnummer bellen. En buiten kantooruren bij de politie.

Wet open overheid (Woo)

Heeft u vragen over de Woo of over de beschikbaarheid van publieke informatie? Neem dan contact op met onze Woo-contactfunctionaris.

Woordvoerders

Perswoordvoerders

De perswoordvoerders van de Provincie Limburg zijn uitsluitend bereikbaar voor de pers. Via onderstaande link treft u hun contactgegevens aan.

Public Affairs

Het team Public Affairs zet zich in voor de Limburgse belangen in Den Haag, Europese Unie en de buurlanden. Meer informatie vindt u via onderstaande link.

Provinciale Staten en Griffie

Provinciale Staten

Provinciale Staten Limburg
Postbus 5700
6202 MA  MAASTRICHT

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Statenleden. Voor contactgegevens zie de pagina 'Maak kennis met Provinciale Staten'.

Griffie

Telefoonnummer: +31 43 389 78 39
Vragen aan de Woo-contactfunctionaris PS kunnen via het contactformulier worden gesteld.

Subsidies

Heeft u een vraag over subsidies, kijk dan eerst even of uw vraag beantwoord wordt in de lijst met veelgestelde vragen over subsidies.

Geeft de lijst geen antwoord op uw vraag, dan kunt u bellen met het algemeen telefoonnummer +31 43 389 99 99, of kunt u gebruik maken van het subsidie vragenformulier.

Vergunningen

Informatie over het aanvragen van een vergunning of ontheffing bij de Provincie Limburg en het doen van een melding van een voorgenomen activiteit.