Mandaatregister


Welke subsidies mag de clustermanager Subsidies verlenen? Is de Programmamanager Platteland en Ontwikkeling bevoegd om een overeenkomst met een natuurbeheerder aan te gaan en te ondertekenen? Voor het antwoord op deze vragen kunt u het mandaatregister raadplegen. In de besluiten die in dit register zijn opgenomen kunt u lezen welke ambtenaren bevoegd zijn om namens Gedeputeerde Staten besluiten te nemen en handelingen te verrichten.