Over Limburg


Economie en innovatie

Limburg heeft binnen een straal van driehonderd kilometer een afzetgebied met meer dan honderd miljoen consumenten en 200.000 bedrijven. Ook met onderwijs, kennis en innovatie profiteert Limburg van zijn Europese omgeving.

Cultuur en recreatie

Limburg bruist door het vele culturele erfgoed. Zo heeft zelfs het kleinste dorp zijn eigen harmonie of fanfare. Er zijn bijzondere musea en kerken met een rijke historie. Ook het gevarieerde landschap maakt Limburg bij velen geliefd.

Samenwerking in Euregio’s

Limburg neemt in drie Euregio’s actief deel op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gebied. De landsgrenzen vormen vaak een barrière bij het leven, werken, ondernemen en studeren in de regio. De Euregio’s zetten zich ervoor in om deze barrières te verminderen.

Historie van Limburg

Eeuwenlang was Limburg versnipperd. Het behoorde tot verschillende gebieden en viel onder meerdere machthebbers. Het jaar 1867 wordt gezien als hét geboortejaar van de provincie Limburg, zoals we Limburg nu geografisch en bestuurlijk kennen.

Wapen, vlag en volkslied

Waarnaar verwijst het provinciewapen van Limburg? Mag iedereen zomaar de Limburgse vlag voeren? Wanneer en door wie is het Limburgse volkslied geschreven? Bekijk hier de uitleg over ons wapen, onze vlag en ons volkslied.

Kaarten en cijfers

Het is altijd interessant om meer te weten over Limburg vroeger en nu, natuur, woonkernen, bedrijventerreinen, de begrenzing van de Euregio’s en veel meer: bekijk het zelf op de verschillende thematische kaarten  van Limburg.