Samenwerking in Euregio’s


Limburg neemt in drie Euregio’s actief deel op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gebied. Dit zijn:

  • de Euregio Maas/Rijn
  • de grensregio Rijn/Maas-Noord
  • de Euregio Rijn-Waal.

De landsgrenzen vormen vaak een barrière bij het leven, werken, ondernemen en studeren in de regio. De Euregio’s zetten zich ervoor in om deze barrières te verminderen.

Daarnaast werken we samen met Duitse en Belgische overheden in verschillende Europese subsidieprogramma’s voor regionale ontwikkeling. Deze zijn bedoeld voor internationale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in grensregio’s. Ook hierbij is het verminderen van belemmeringen door landsgrenzen een belangrijk doel.

Verdrag van Maastricht

De Europese uitstraling van Limburg is versterkt door het Verdrag van Maastricht. Dit verdrag werd op 7 februari 1992 in het Gouvernement te Maastricht gesloten en getekend. Een bijzonder moment, het is de geboorteakte van de Europese Unie en de euro.

In 2017 was het 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend en de Europese Unie werd opgericht. In Maastricht en omgeving werd hierop teruggeblikt in het feestelijke programma Europe Calling. Onder andere met een bijzondere documentaire over de onderlinge verhoudingen in Europa. Inmiddels bestaat de Europese Unie uit 28 landen.


Zie ook