Samenwerking in Euregio’s


Limburg neemt in drie Euregio’s actief deel op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gebied. Dit zijn:

  • de Euregio Maas/Rijn
  • de grensregio Rijn/Maas-Noord
  • de Euregio Rijn-Waal.

De landsgrenzen vormen vaak een barrière bij het leven, werken, ondernemen en studeren in de regio. De Euregio’s zetten zich ervoor in om deze barrières te verminderen.

Daarnaast werken we samen met Duitse en Belgische overheden in verschillende Europese subsidieprogramma’s voor regionale ontwikkeling. Deze zijn bedoeld voor internationale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in grensregio’s. Ook hierbij is het verminderen van belemmeringen door landsgrenzen een belangrijk doel.

Verdrag van Maastricht

De Europese uitstraling van Limburg is versterkt door het Verdrag van Maastricht. Dit verdrag werd op 7 februari 1992 in het Gouvernement te Maastricht gesloten en getekend. Een bijzonder moment, het is de geboorteakte van de Europese Unie en de euro.

Maastricht, Working on Europe (MWOE)

MWOE is een gezamenlijk programma van de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht. Het doel van MWOE is om Maastricht te positioneren als een plek waar burgers
elkaar ontmoeten voor debat en dialoog en om een expertisecentrum te creëren voor onderzoek naar Europa en Europese integratie. Kortom: een werkplaats voor een beter Europa. Voor iedereen.

Het programma bestaat uit drie pijlers:

  • een strategische onderzoeksagenda;
  • evenementen die inspireren en tot nadenken stemmen;
  • en het tot leven brengen van het Europees Erfgoedlabel
    voor het Verdrag van Maastricht.

De missie van MWOE is het stimuleren van actief en kritisch debat waarin de betrokkenheid van burgers centraal staat. Maastricht, Working on Europe werkt vanuit Studio Europa, in het hart van de
stad Maastricht. maastrichteurope.nl