Kaarten en cijfers


Atlas Limburg

Atlas Limburg

In de Atlas Limburg treft u een verzameling van kaartlagen aan die geografische informatie bieden over de provincie Limburg. Er wordt gebruik gemaakt van één viewer waarin alle beschikbare open data aanwezig zijn.

Thematische viewers

POL viewer

U treft hier een verzameling van viewers aan die geografische informatie bieden over de provincie Limburg. De viewers zijn voornamelijk thematisch ingedeeld.

Dashboards

Dashboards

Dashboards presenteren informatie afkomstig uit één of meerdere datasets op een interactieve wijze aan de gebruiker om zo tot nieuwe inzichten te komen. De dashboards zijn thematisch ingedeeld en openbaar beschikbaar.

Open data

Open data

Open data biedt de mogelijkheid om overheidsinformatie te hergebruiken, bv bij de ontwikkeling van eigen websites en applicaties. Daarmee stimuleert Open data innovatie, burgerparticipatie en draagt het bij aan een transparante overheid. Hier biedt de Provincie Limburg een overzicht aan van open provinciale databronnen.