Kaarten en cijfers


Thematische viewers

thematische viewer

U treft hier een verzameling van viewers aan die geografische informatie bieden van de Provincie Limburg. De viewers zijn voornamelijk thematisch ingedeeld.

Geo Dataportaal

Geo Dataportaal

Dashboards

Dashboards

Dashboards presenteren informatie afkomstig uit één of meerdere datasets op een interactieve wijze aan de gebruiker om zo tot nieuwe inzichten te komen. De dashboards zijn thematisch ingedeeld en openbaar beschikbaar.

Open data

Open data

Open data biedt de mogelijkheid om overheidsinformatie te hergebruiken, bv bij de ontwikkeling van eigen websites en applicaties. Daarmee stimuleert Open data innovatie, burgerparticipatie en draagt het bij aan een transparante overheid. Hier biedt de Provincie Limburg een overzicht aan van open provinciale databronnen.