Open overheid


De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Het uitgangspunt hierbij is dat overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken. Als u overheidsinformatie wilt opvragen, kunt u een Woo-verzoek indienen.

Op deze pagina leest u:

  • hoe u een informatieverzoek kunt indienen
  • waar u terecht kunt met vragen over het indienen van zo’n verzoek of de beschikbaarheid van de provinciale informatie die u zoekt.

Daarnaast treft u een overzicht aan van de informatie die de Provincie actief openbaar maakt.

Wet open overheid

Algemene informatie over de Wet open overheid (Woo). Ook is hier de wettekst te vinden.

Contact

Als u vragen heeft over overheidsinformatie, dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris van de Provincie Limburg.

Woo-verzoek indienen

Wilt u een Woo-verzoek indienen? Op deze pagina leggen we uit hoe het indienen van een informatieverzoek in zijn werk gaat.

Woo-besluiten

Op deze pagina vindt u de beslissingen op informatieverzoeken vanaf 1 januari 2021.

Openbare documenten

De Provincie maakt verschillende documenten al (deels) actief openbaar. Het overzicht van deze informatiecategorieën vindt u op deze pagina.