Bekendmakingen en provinciale bladen


De Provincie Limburg publiceert haar regelingen, verordeningen, bekendmakingen, kennisgevingen en vergunningsbesluiten op www.overheid.nl.

Archief

Via het archief van onze website zijn de bekendmakingen van vóór januari 2018 in te zien:

Provinciale bladen van voor mei 2016 zijn terug te vinden op onze archiefwebsite:


Berichten over uw buurt

Via zoek.overheid.nl is het mogelijk om berichten van uw gemeente, de provincie en het waterschap over uw buurt te ontvangen per e-mail.