Subsidies


Actuele subsidieregelingen

Alle actuele subsidies, gerangschikt op thema, vindt u op deze pagina.

Digitaal aanvragen

De Provincie Limburg is bezig om het aanvragen van subsidies verder te digitaliseren. Om in de toekomst gebruik te maken van de digitale dienstverlening dient u in bezit te zijn van DigiD (particulieren) of eHerkenning (organisaties).

Subsidiestelsel vanaf 2023

Hier vindt u een overzicht van alle beleidsregels en documenten die die u nodig heeft bij uw subsidieaanvraag.

Overzicht verleende subsidies

Kwartaaloverzicht van subsidies die door GS zijn verstrekt.

Vervallen subsidieregelingen

Een overzicht met vervallen subsidieregelingen. Deze regelingen zijn van toepassing op aanvragen die in het verleden zijn gedaan.

Veelgestelde vragen

Een overzicht met vragen en antwoorden over het subsidieproces.

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een (onderdelen van een) subsidieregeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Gedeputeerde Staten kunnen voor elk begrotingsjaar subsidieplafonds vaststellen.

Oude subsidiestelsels