Subsidies


Actuele subsidieregelingen

Alle actuele subsidies, gerangschikt op thema, vindt u op deze pagina.

Overzicht verleende subsidies

Kwartaaloverzicht van subsidies die door GS zijn verstrekt.

Subsidiestelsel vanaf 2017

Hier vindt u een overzicht van alle beleidsregels en documenten die die u nodig heeft bij uw subsidieaanvraag.

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een (onderdelen van een) subsidieregeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Gedeputeerde Staten kunnen voor elk begrotingsjaar subsidieplafonds vaststellen.

Vervallen subsidieregelingen

Een overzicht met vervallen subsidieregelingen. Deze regelingen zijn van toepassing op aanvragen die in het verleden zijn gedaan.

Veelgestelde vragen

Een overzicht met vragen en antwoorden over het subsidieproces.

Digitaal aanvragen

De Provincie Limburg is bezig om het aanvragen van subsidies verder te digitaliseren. Dit betekent dat we in de komende periode diverse aanvraagformulieren omzetten naar een formulier dat u digitaal via DigiD of eHerkenning kunt ondertekenen.

Oude subsidiestelsels