Subsidies


Corona maatregelen

De Provincie Limburg heeft diverse maatregelen getroffen, conform de richtlijnen van het RIVM. De Provincie Limburg is gewoon bereikbaar en onze dienstverlening blijft zoals u het gewend bent. Het is dus nog steeds mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen, deze zal ook in behandeling worden genomen.

Het kan zijn dat u als subsidieontvanger vanwege de corona maatregelen heeft besloten om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om een verzoek tot versnelde bevoorschotting in te dienen. Dit kunt u snel en eenvoudig aan ons doorgeven middels het meldingsformulier.

Nieuwe aanvragen die betrekking hebben op (fysieke) investeringen, bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingsprojecten, monumenten, gemeenschapsaccommodaties en infrastructurele projecten zullen wij met voorrang behandelen. Dit om bij te dragen aan de bescherming van de economie (en banen) tegen de gevolgen van de Corona pandemie. Het gaat dan met name om de volgende subsidieregelingen:

  • Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022
  • Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022
  • Na­de­re sub­si­die­re­gels Eco­no­mie & In­no­va­tie 2021 e.v.
  • Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023
  • Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra
  • Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw

U leest hierover meer in de notitie Voorrang fysieke investeringen bij afhandeling Subsidies onderaan de pagina Provinciale maatregelen.

Het gaat daarbij om (fysieke) investeringen en uiteraard geldt dat aanvragen aan de geldende regelgeving en aan de daaronder liggende beleidskaders moeten voldoen, om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen. Er is geen sprake van een uitbreiding van subsidiemogelijkheden, maar alleen van een versnelde afhandeling. Het streven daarbij is maximaal zes weken.

Voor specifieke vragen m.b.t. uw ontvangen subsidie en de mogelijke gevolgen n.a.v. het coronavirus willen wij verwijzen naar de contactpersoon zoals vermeld in uw subsidiebeschikking.

Heeft u een vraag over uw vergadering of bijeenkomst in het provinciehuis? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via (043) 389 77 77.

Voor overige vragen over de corona-maatregelen verwijzen wij u naar de websites van het Rijk: Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in NederlandRIVM en de Veiligheidsregio Limburg Noord en de Veiligheidsregio Limburg Zuid.

Actuele subsidieregelingen

Alle actuele subsidies, gerangschikt op thema, vindt u op deze pagina.

Digitaal aanvragen

De Provincie Limburg is bezig om het aanvragen van subsidies verder te digitaliseren. Om in de toekomst gebruik te maken van de digitale dienstverlening dient u in bezit te zijn van DigiD (particulieren) of eHerkenning (organisaties).

Subsidiestelsel vanaf 2017

Hier vindt u een overzicht van alle beleidsregels en documenten die die u nodig heeft bij uw subsidieaanvraag.

Overzicht verleende subsidies

Kwartaaloverzicht van subsidies die door GS zijn verstrekt.

Vervallen subsidieregelingen

Een overzicht met vervallen subsidieregelingen. Deze regelingen zijn van toepassing op aanvragen die in het verleden zijn gedaan.

Veelgestelde vragen

Een overzicht met vragen en antwoorden over het subsidieproces.

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een (onderdelen van een) subsidieregeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Gedeputeerde Staten kunnen voor elk begrotingsjaar subsidieplafonds vaststellen.

Oude subsidiestelsels