Actuele subsidieregelingen


Corona maatregelen

De Provincie Limburg heeft diverse maatregelen getroffen, conform de richtlijnen van het RIVM. De Provincie Limburg is gewoon bereikbaar en onze dienstverlening blijft zoals u het gewend bent. Het is dus nog steeds mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen, deze zal ook in behandeling worden genomen.

Het kan zijn dat u als subsidieontvanger vanwege de corona maatregelen heeft besloten om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om een verzoek tot versnelde bevoorschotting in te dienen. Dit kunt u snel en eenvoudig aan ons doorgeven middels het meldingsformulier.

Nieuwe aanvragen die betrekking hebben op (fysieke) investeringen, bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingsprojecten, monumenten, gemeenschapsaccommodaties en infrastructurele projecten zullen wij met voorrang behandelen. Dit om bij te dragen aan de bescherming van de economie (en banen) tegen de gevolgen van de Corona pandemie. Het gaat dan met name om de volgende subsidieregelingen:

  • Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022
  • Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022
  • Na­de­re sub­si­die­re­gels Eco­no­mie & In­no­va­tie 2021 e.v.
  • Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023
  • Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra
  • Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw

U leest hierover meer in de notitie Voorrang fysieke investeringen bij afhandeling Subsidies onderaan de pagina Provinciale maatregelen.

Het gaat daarbij om (fysieke) investeringen en uiteraard geldt dat aanvragen aan de geldende regelgeving en aan de daaronder liggende beleidskaders moeten voldoen, om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen. Er is geen sprake van een uitbreiding van subsidiemogelijkheden, maar alleen van een versnelde afhandeling. Het streven daarbij is maximaal zes weken.

Voor specifieke vragen m.b.t. uw ontvangen subsidie en de mogelijke gevolgen n.a.v. het coronavirus willen wij verwijzen naar de contactpersoon zoals vermeld in uw subsidiebeschikking.

Heeft u een vraag over uw vergadering of bijeenkomst in het provinciehuis? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via (043) 389 77 77.

Voor overige vragen over de corona-maatregelen verwijzen wij u naar de websites van het Rijk: Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in NederlandRIVM en de Veiligheidsregio Limburg Noord en de Veiligheidsregio Limburg Zuid.