Subsidieplafonds


Een subsidieplafond betekent dat er een maximum bedrag beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling.

Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een (onderdelen van) subsidieregeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Gedeputeerde Staten kunnen voor elk begrotingsjaar subsidieplafonds vaststellen. Nieuwe of gewijzigde subsidieplafonds worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

U kunt het meest recente overzicht van de subsidieplafonds openen. Daarnaast kunt u tevens oude overzichten van de subsidieplafonds openen.