Subsidieregister


Provincie Limburg publiceert elk kwartaal (in april, juli en oktober en januari) een subsidieregister. Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door Gedeputeerde Staten zijn verstrekt. In de kolommen leest u: de naam van het project, de naam van de organisatie/aanvrager, de datum van de verlening, het verstrekte bedrag en de naam van de subsidieregeling waaronder de subsidie is verstrekt.


De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers uiteindelijk krijgen, omdat in alle gevallen nog een (eventuele steekproefsgewijze) controle plaatsvindt.
In het register zijn persoonsgegevens vervangen door ‘natuurlijk persoon’. Dit in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).