Oude subsidiestelsels


Een subsidie die is verleend of vastgesteld onder de Algemene Subsidieverordening 2004 (ASV 2004) of onder de Algemene Subsidieverordening 2012.

Op 1 januari 2017 is de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. (ASV 2017) in werking getreden.