Stedelijke ontwikkeling


Producten

Geen pagina's gevonden.

Provincie Limburg legt de focus op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én gelooft daarnaast dat een sterke sociale structuur een voorwaarde is voor een sterk en welvarend Limburg. Het is belangrijk dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen.

Om deze maatschappelijke opgaven aan te pakken zijn krachtige Limburgse steden nodig die elkaar versterken doordat ze elk handelen vanuit een uniek toekomstvast profiel. Zo ontstaat er een krachtig stedennetwerk met een passend en rijk aanbod voor alle inwoners en bezoekers van Limburg.

Het kader Stedelijke Ontwikkeling geeft aan op welke wijze de Provincie haar ambities met betrekking tot de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s wil realiseren.

Samen met gemeenten werkt de Provincie Limburg aan steden en centra waar mensen nu en in de toekomst graag wonen, werken, leren en verblijven. Bekijk de video over wat er allemaal gebeurt in Maastricht en hoe de nieuwe initiatieven tot stand komen.

Eric Geurts 8-2017

Samen met de gemeenten werk ik aan het bevorderen van werkgelegenheid, steden toekomstvast maken en de bereikbaarheid verbeteren.

Eric Geurts
Gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme