Stedelijke ontwikkeling


Simpelveld

Gulpen-Wittem

Horst aan de Maas

Provincie Limburg legt de focus op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én gelooft daarnaast dat een sterke sociale structuur een voorwaarde is voor een sterk en welvarend Limburg. Het is belangrijk dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen.

Om deze maatschappelijke opgaven aan te pakken zijn krachtige Limburgse steden nodig die elkaar versterken doordat ze elk handelen vanuit een uniek toekomstvast profiel. Zo ontstaat er een krachtig stedennetwerk met een passend en rijk aanbod voor alle inwoners en bezoekers van Limburg.

Het kader Stedelijke Ontwikkeling en de hierop gebaseerde gemeentelijke uitvoeringsplannen, laten zien op welke wijze de Provincie haar ambities met betrekking tot de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s heeft willen realiseren. De projecten die de gemeenten met behulp van de subsidies Stedelijke Ontwikkeling tot uitvoering hebben gebracht worden bij de kopjes hierboven verder toegelicht.