Sittard-Geleen


Een goed vestigingsklimaat vereist een vitale en aantrekkelijke binnenstad. Een cruciale rol hierin speelt het realiseren van huisvesting passend bij de wensen van de studenten en kenniswerkers die werkzaam zijn bij onder meer de Brightlands Chemelot Campus, Sportzone Limburg, VDL NedCar en de hogescholen Zuyd en Fontys.
De inrichting van de zogeheten Schootsvelden van Sittard is ook een belangrijke ontwikkeling die een plek heeft in de stedelijke ontwikkeling.

Deze velden bieden ruimte voor stadsnatuur (o.a. water en groen), het organiseren van evenementen en voor ontspanning en recreatie. Dat draagt bij aan de aantrekkingskracht van de stad en het woonplezier van de inwoners.
Bovendien neemt verduurzaming een essentiele positie in het programma in door het aansluiten van gebouwen op Het Groene Net en het terugbrengen van water in de stad.
Alle ontwikkelingen zullen er toe leiden dat het stadscentrum tegen de 100.000 bezoekers per week trekt.

Kaart Sittard-Geleen


Logo gemeente Sittard-Geleen

Convenant

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.