Sittard-Geleen (vrijwel geheel gerealiseerd)


Een goed vestigingsklimaat vereist een vitale en aantrekkelijke binnenstad. Een cruciale rol hierin speelt het realiseren van huisvesting passend bij de wensen van de studenten en kenniswerkers die werkzaam zijn bij onder meer de Brightlands Chemelot Campus, Sportzone Limburg, VDL NedCar en de hogescholen Zuyd en Fontys.
De inrichting van de zogeheten Schootsvelden van Sittard is ook een belangrijke ontwikkeling die een plek heeft in de stedelijke ontwikkeling.

Deze velden bieden ruimte voor stadsnatuur (o.a. water en groen), het organiseren van evenementen en voor ontspanning en recreatie. Dat draagt bij aan de aantrekkingskracht van de stad en het woonplezier van de inwoners.
Bovendien neemt verduurzaming een essentiele positie in het programma in door het aansluiten van gebouwen op Het Groene Net en het terugbrengen van water in de stad.
Alle ontwikkelingen zullen er toe leiden dat het stadscentrum tegen de 100.000 bezoekers per week trekt.

Kaart Sittard-Geleen


Logo gemeente Sittard-Geleen

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.