Venlo (gerealiseerd)


Venlo ademt logistiek, tuinbouw en hoogwaardige industrie. Een echte werkstad met een rijk verleden en sterke wortels. Venlo wil graag leidend blijven in deze economische sectoren, in Nederland en het liefst ver daarbuiten.

Maar nieuwe tijden, stellen ook nieuwe eisen. Kennis en innovatie worden ook in deze sectoren steeds belangrijker. Met andere woorden: de regio heeft meer knappe koppen nodig. En liever niet alleen om te werken, maar ook om te wonen. Dan werken we tegelijkertijd aan het verjongen van deze regio. Daarbij horen ook voorzieningen voor de inwoners en bezoekers van Venlo.

De investeringen in het gebied van de Keulse Poort geven dit gebied, dat het de laatste jaren moeilijk heeft gekregen, weer een nieuw elan als cultuur en onderwijscluster met alle spin-off (specifieke retail en horecafuncties) die bijv. studenten met zich meebrengen. Daarnaast vormt dit gebied de as tussen station en andere delen van de binnenstad die hierdoor aanzienlijk versterkt zal worden. Vandaar dat de openbare ruimte daarbinnen speciale aandacht heeft gekregen in de plannen. Samen met de NS zal overigens op korte termijn ook naar een opwaardering van het station worden gekeken en zullen er zeker kansen zijn om de kwaliteit van het station als multimodaal overstappunt te versterken.

Kaart Venlo


Logo gemeente Venlo

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.