Maastricht


Maastricht is de hoofdstad van Limburg, met wereldwijde naamsbekendheid dankzij een evenement als de kunstbeurs Tefaf en de internationale universiteit. Daar moet iets te beleven en te ontdekken zijn én de stad moet goed bereikbaar zijn.

De gemeente focust in haar programma met de Provincie op de Groene Loper, Belvédère/ Sphinxkwartier, MECC en Herstructurering. Dit zijn plekken waar stedelijkheid, economie en sociale ontwikkelingen samenkomen met mobiliteit, cultuur, historie en duurzaamheid. Zo is het investeringsplan voor het MECC essentieel voor de ontwikkeling van de nabijgelegen Maastricht Health Campus en voor de internationale uitstraling van stad en regio. Maastricht is een internationale universiteitsstad waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Zie hoe Maastricht een nieuwe schwung krijgt

Blue Billywig video embed

De vele ontwikkelingen op het gebied van cultuur, horeca, wonen en retail in het industriële Sphinxkwartier, werkgelegenheid bij de Health Campus en de hernieuwde verbinding tussen wijken door de Groene Loper geven Maastricht het vernieuwende verblijfsklimaat dat past bij een internationale universiteitsstad. De doorontwikkeling van deze locaties is essentieel voor het economisch en sociaal versterken van de stad. Het betreft de hoogwaardige inrichting van vijftien hectare openbaar gebied en groen, de aanleg van verbindingen voor langzaam verkeer, de versterking van de culturele infrastructuur en de herbestemming van monumenten.

Kaart Maastricht


logo gemeente Maastricht

Convenant

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.