Maastricht (gerealiseerd)


Maastricht is de hoofdstad van Limburg, met wereldwijde naamsbekendheid dankzij een evenement als de kunstbeurs Tefaf en de internationale universiteit. Daar moet iets te beleven en te ontdekken zijn én de stad moet goed bereikbaar zijn.

De gemeente focust in haar programma met de Provincie op de Groene Loper, Belvédère/ Sphinxkwartier, MECC en Herstructurering. Dit zijn plekken waar stedelijkheid, economie en sociale ontwikkelingen samenkomen met mobiliteit, cultuur, historie en duurzaamheid. Zo is het investeringsplan voor het MECC essentieel voor de ontwikkeling van de nabijgelegen Maastricht Health Campus en voor de internationale uitstraling van stad en regio. Maastricht is een internationale universiteitsstad waar het goed wonen, werken en verblijven is.

De vele ontwikkelingen op het gebied van cultuur, horeca, wonen en retail in het industriële Sphinxkwartier, werkgelegenheid bij de Health Campus en de hernieuwde verbinding tussen wijken door de Groene Loper geven Maastricht het vernieuwende verblijfsklimaat dat past bij een internationale universiteitsstad. De doorontwikkeling van deze locaties is essentieel voor het economisch en sociaal versterken van de stad. Het betreft de hoogwaardige inrichting van vijftien hectare openbaar gebied en groen, de aanleg van verbindingen voor langzaam verkeer, de versterking van de culturele infrastructuur en de herbestemming van monumenten.

Kaart Maastricht


logo gemeente Maastricht

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.