Verkeer en vervoer


Eric Geurts 8-2017

Verkeersveiligheid, goede kwaliteit van wegen, meer mensen op de fiets en optimale bereikbaarheid – daar ga ik voor!

Eric Geurts
Gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme