Bereikbaarheid


Verbetering van de bereikbaarheid in Limburg heeft onze voortdurende aandacht.

Verkeers- en vervoersmanagement

We zien verschillende mogelijkheden:

  • knelpunten op de snelwegen oplossen
  • de bereikbaarheid per spoor, nationaal en internationaal, kan beter
  • waterwegen kunnen beter worden benut
  • de samenwerking van partners (aangrenzende provincies, overheden in België en Duitsland) kan beter.

De Provincie kan aan deze verbeteringen bijdragen. We kunnen bijvoorbeeld de samenwerking tussen overheden in binnen- en buitenland aanmoedigen. We kunnen meewerken aan initiatieven om reizigers en logistieke vervoerders ertoe te verleiden alternatieve reis- en vervoersmogelijkheden te kiezen. En we kunnen bijvoorbeeld initiatieven voor verbetering of verfijning van de actuele verkeers- en reisinformatie ondersteunen.

SmartwayZ.NL

Een concreet programma waarin we samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en marktpartijen is SmartwayZ.NL. Het heeft als doel de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.

Het programma heeft twee deelprojecten in Limburg:

  • de A2 tussen Weert-Noord en Eindhoven
  • de A67 tussen Venlo knooppunt Zaarderheiken en Eindhoven.

SmartwayZ.NL gaat niet alleen om ‘meer asfalt’. We onderzoeken ook hoe nieuwe technologieën (‘slimme mobiliteit’) het openbaar vervoer en de fiets kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid.

Het programma loopt tot 2026.

Onderzoek reisgedrag

Provincie Limburg heeft samen met provincie Noord-Brabant, behoefte aan inzicht in het reisgedrag van haar inwoners. Als de provincies beter weten hoe en waarom inwoners zich van A naar B verplaatsen, hebben ze ook beter zicht op wat kan helpen om tot een ander, eventueel duurzamer reisgedrag te komen. Dit inzicht zal leiden tot een betere ontwikkeling, uitvoering en monitoring van mobiliteitsbeleid. De opdracht zal uitgevoerd worden door Goudappel, DAT. mobility, Mobidot, I&O Research en Kantar.

Voor het onderzoek wordt een diverse vertegenwoordiging van inwoners van de provincies Limburg en Noord-Brabant samengesteld. Voor dit onderzoek zijn de deelnemers vooraf vastgesteld; zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek op grond van leeftijd, regio en stedelijkheidsniveau. Nadat een inwoner geïnformeerd is over het doel van het onderzoek, het gegevensverzamelingsproces en actieve toestemming heeft gegeven om mee te doen, wordt een inwoner een deelnemer. Deelnemers worden beloond voor hun deelname door een kleine financiële vergoeding. Daarnaast krijgen zij middels dit onderzoek de mogelijkheid inzicht te krijgen in hun eigen reisgedrag en dragen zij bij aan het optimaliseren van het mobiliteitsbeleid.

Om tot de gewenste inzichten te komen, worden de dagelijkse verplaatsingen van de deelnemers via de GPS-sensoren van de smartphone gemeten. Daarnaast wordt er data verzameld via vragenlijsten die de deelnemers ontvangen tijdens hun deelname. Gezien het gaat om persoonsgegevens en data, is er veel aandacht voor privacy. Zo is er een analyse uitgevoerd om de privacyrisico’s in kaart te brengen, zijn er maatregelen genomen om eventuele risico’s te verkleinen en beschikken de opdrachtnemers over jarenlange ervaring en een gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem.