Bereikbaarheid


Verbetering van de bereikbaarheid in Limburg heeft onze voortdurende aandacht.

Verkeers- en vervoersmanagement

We zien verschillende mogelijkheden:

  • knelpunten op de snelwegen oplossen
  • de bereikbaarheid per spoor, nationaal en internationaal, kan beter
  • waterwegen kunnen beter worden benut
  • de samenwerking van partners (aangrenzende provincies, overheden in België en Duitsland) kan beter.

De Provincie kan aan deze verbeteringen bijdragen. We kunnen bijvoorbeeld de samenwerking tussen overheden in binnen- en buitenland aanmoedigen. We kunnen meewerken aan initiatieven om reizigers en logistieke vervoerders ertoe te verleiden alternatieve reis- en vervoersmogelijkheden te kiezen. En we kunnen bijvoorbeeld initiatieven voor verbetering of verfijning van de actuele verkeers- en reisinformatie ondersteunen.

SmartwayZ.NL

Een concreet programma waarin we samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en marktpartijen is SmartwayZ.NL. Het heeft als doel de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.

Het programma heeft twee deelprojecten in Limburg:

  • de A2 tussen Weert-Noord en Eindhoven
  • de A67 tussen Venlo knooppunt Zaarderheiken en Eindhoven.

SmartwayZ.NL gaat niet alleen om ‘meer asfalt’. We onderzoeken ook hoe nieuwe technologieën (‘slimme mobiliteit’) het openbaar vervoer en de fiets kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid.

Het programma loopt tot 2026.