Coalitieakkoord 2023-2027


'Elke Limburger telt!', zo luidt het coalitieakkoord voor de periode 2023- 2027 dat door de coalitiepartijen (BBB, VVD, CDA, PvdA, SP) is gepresenteerd. De verkiezingsuitslag van 15 maart 2023 was een aansporing aan de politiek en de overheid om oog te hebben voor wat mensen beweegt, waar ze kansen zien en zorgen hebben. De coalitiepartijen willen betrokken en nabij zijn door vertrouwen te geven aan de vele initiatieven en organisaties die Limburg elke dag beter en mooier maken. Een nieuw provinciebestuur dat midden in de samenleving staat. Midden in de wijken van de steden en in de haarvaten van het platteland. Immers, elke regio, elke wijk, elke kern, en elke Limburger telt.

Of het nu gaat om keuzes maken binnen schaarse ruimte, het stimuleren van duurzame energievoorziening, richting geven aan de grote veranderingen op het platteland, de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen, het terugdringen van sociale achterstanden, of juist het werken aan een aantrekkelijk cultureel klimaat en een toekomstbestendige economie. In het coalitieakkoord staan onderwerpen centraal die de Limburgers direct raken en waarin de Provincie een bepalende rol vervult. Hierbij is oog gehouden voor de aandachtspunten die betrokken Limburgers ingebracht hebben. Midden in de samenleving staan begint tenslotte met luisteren en begrijpen voordat er keuzes gemaakt worden.

Het akkoord gaat specifiek in op zeven inhoudelijke thema’s:

  • Perspectief voor het landelijk gebied;
  • Samen leven en bestaanszekerheid;
  • Werken aan een toekomstbestendige economie;
  • Nieuwe energie en een schoon leefmilieu;
  • Leefbare steden en dorpen;
  • Cultuur en erfgoed voor iedereen;
  • Een bereikbaar en toegankelijk Limburg.