Coalitievorming 2023


Woensdag 15 maart 2023 hebben de inwoners van Limburg hun stem uitgebracht voor de Provinciale Statenverkiezingen. BoerBurgerBeweging (BBB) kreeg ruim 86.000 stemmen en werd daarmee de grootste partij in Provinciale Staten. Als grootste partij heeft BBB het initiatief genomen om alle lijsttrekkers in de nieuw te benoemen Provinciale Staten van Limburg uit te nodigen voor een eerste kennismaking en bespreking van het proces. Deze gesprekken zijn op 20 en 21 maart geweest.

Opbrengst inspiratieavonden

Op 10 en 12 mei hebben we inspiratieavonden georganiseerd. We vroegen u welke aandachtspunten u de formerende partijen wilden meegeven. De aandachtspunten die we hebben opgehaald, hebben we verzameld in onderstaand document.

In dit document kunt u terugvinden hoe uw aandachtspunten zijn opgenomen in het coalitieakkoord:

Aankondiging inspiratieavonden op 10 en 12 mei

In de informatiefase willen de informateurs ook aandachtspunten vanuit de Limburgse samenleving ophalen. Wat zouden aandachtspunten moeten zijn voor het nieuwe provinciebestuur? Welke punten moeten aan de orde komen bij de uitwerking van het programma voor de nieuwe bestuursperiode? We horen graag welke aandachtspunten u de formerende partijen mee wilt geven. We nodigen u daarom van harte om een aandachtspunt aan ons mee te geven op de 'inspiratieavonden' die op woensdag 10 en vrijdag 12 mei worden georganiseerd. Meer informatie is te vinden in dit nieuwsbericht, daar kunt u zich ook aanmelden.

Informatiefase (vanaf 17 april)

Na het advies van onafhankelijk verkenner Jan Schrijen van 7 april jl., heeft BBB - in afstemming met de beoogde coalitiepartners - Petra Dassen-Housen en Jan Schrijen voorgedragen als informateurs. Een motie (pdf, 84 kB) met deze strekking is vrijdag 14 april in een extra Statenvergadering door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen. De eerste gespreksronde is gestart op maandag 17 april. De opdracht van de informateurs is te werken aan een inhoudelijke verdieping van de samenwerking tussen de partijen BBB, VVD, CDA, PvdA en SP leidend tot een coalitieakkoord. Daarnaast werken zij aan de ‘teamspirit’ tussen de beoogde coalitiepartners. Dat gaat over vertrouwen, elkaar iets gunnen en de bereidheid om een stabiele bestuurlijke koers uit te zetten voor Limburg.

Petra Dassen-Housen is sinds juni 2019 burgemeester van Kerkrade. Daarvoor was zij in de periode 2011-2019 burgemeester van Beesel. Zij studeerde politicologie en Franse en Italiaanse taal- en literatuurwetenschap aan de RWTH Aachen, waar zij vervolgens ook haar promotieonderzoek deed. Begin dit jaar werd zij uitgeroepen tot beste bestuurder van Nederland 2022 en omschreven als een echte verbinder die zich in alle lagen van de bevolking uitstekend kan verplaatsen. Jan Schrijen was in de eerste periode van de collegevorming onafhankelijk verkenner. Hij heeft zijn sporen verdiend in het Limburgse openbaar bestuur onder meer als voormalig burgemeester van Venlo en van Valkenburg aan de Geul en ook als waarnemend burgemeester van Landgraaf.

Verkenningsfase (24 maart t/m 7 april)

BBB Limburg heeft op 19 maart de heer Jan Schrijen voorgedragen als onafhankelijk verkenner, met de vraag om te onderzoeken welke partijen samen een stabiele coalitie zouden kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en op voldoende steun kan rekenen in de nieuwe Provinciale Staten van Limburg.

Jan Schrijen heeft zijn sporen verdiend in het Limburgse openbaar bestuur onder meer als voormalig burgemeester van Venlo, Valkenburg aan de Geul en ook als waarnemend burgemeester van Landgraaf. Hij was van 2005 tot 2011 dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas en in de jaren ’90 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Op vrijdag 7 april heeft Jan Schrijen zijn eindverslag aangeboden aan Provinciale Staten, met het advies om een coalitie te vormen met de partijen BBB, VVD, CDA, PvdA en SP, bestaande uit zes gedeputeerden waarvan twee van ‘BBB-huize’. Deze coalitie kan rekenen op een meerderheid van 26 zetels in Provinciale Staten. Voor de vervolgfase beveelt Jan Schrijen aan om één of twee ‘informateurs’ aan te stellen om de gelegde basis uit te werken en te verdiepen in het vormen van een stabiel collegiaal provinciebestuur.

Voortgang coalitievorming

  • Eindadvies onafhankelijk verkenner Schrijen (7 april 2023)
  • Eerste gespreksronde van start met onafhankelijk verkenner Schrijen (24 maart 2023)

Uitslag verkiezingen en installatie

  • Installatie Provinciale Staten 2023-2027 (29 maart 2023)
  • Definitieve uitslag verkiezingen provinciale Staten Limburg 2023 (23 maart 2023)

Ingekomen reacties over de coalitievorming

Gedurende het proces van coalitievorming is er gelegenheid voor de Limburgse samenleving om reacties en suggesties mee te geven aan de informateurs. Via het e-mailadres informateurs@prvlimburg.nl is er gelegenheid om deze reacties in te brengen. Deze reacties zullen wij in overleg met de indiener op deze pagina publiceren.

De volgende bijdragen zijn al binnengekomen (op volgorde van binnenkomst):


Informateurs Jan Schrijen en Petra Dassen-Housen (Informatiefase vanaf 17 april)

Verkenner Jan Schrijen met Annetje Schoolmeesters en Heidi van der Pol van BBB (Verkenningsfase 24 maart t/m 7 april)