Inspiratieavonden: aandachtspunten voor het provinciaal bestuur

3 mei 2023

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 hebben 467.727 Limburgers hun stem uitgebracht. De uitslag heeft geleid tot een nieuwe samenstelling van Provinciale Staten. Nu wordt gewerkt aan de vorming van een nieuw bestuur voor de Provincie Limburg voor de periode 2023-2027. Op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van de dertien gekozen fracties heeft een verkenner een advies gegeven. In dit advies is een samenwerking van de fracties BBB, VVD, CDA, PvdA en SP het meest kansrijk genoemd. Op 14 april zijn de informateurs gestart met de informatiefase. Samen met de vijf genoemde partijen zijn er gesprekken met het doel om tot een gezamenlijk programma voor de nieuwe bestuursperiode te komen.

In deze informatiefase willen de informateurs ook aandachtspunten vanuit de Limburgse samenleving ophalen. Wat zouden aandachtspunten moeten zijn voor het nieuwe provinciebestuur? Welke punten moeten aan de orde komen bij de uitwerking van het programma voor de nieuwe bestuursperiode?

Uitnodiging

We horen graag welke aandachtspunten u de formerende partijen mee wilt geven. We nodigen u daarom van harte om een aandachtspunt aan ons mee te geven op de 'inspiratieavonden' die op woensdag 10 en vrijdag 12 mei worden georganiseerd.

Iedereen is welkom om mee te denken en mee te praten. We zijn ons ervan bewust dat dit lastig kan zijn omdat de provincie niet over alles gaat en meer een tussenbestuur is tussen rijk en gemeente. Wij zullen op deze zogenaamde inspiratieavonden vooral luisteren naar uw aandachtspunten en dus geen debat aangaan.

Lees ook

Coalitievorming 2023: 'opbrengst inspiratieavonden'

Aanmelden

Om dit te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat geïnteresseerden zich van tevoren aanmelden. Daarbij dient ook aangegeven te worden op welk thema van provinciaal beleid uw aandachtspunt betrekking heeft. Daarbij is een keuze mogelijk tussen de volgende thema’s:

  • Economie, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt
  • Ruimte, landelijk gebied, mobiliteit en energie
  • Wonen, leefbaarheid, cultuur/erfgoed en sport
  • Provinciaal bestuur en rol in de samenleving

Niet alle reacties kunnen 1:1 worden meegenomen in het proces. De aandachtspunten van deze avonden zullen worden verzameld. Vervolgens worden deze gerubriceerd en vertaald naar een verslag op hoofdlijnen. De aandachtspunten uit deze inspiratieavonden worden, indien van toepassing, betrokken in de gesprekken met de partijen over het bestuursprogramma.

De inspiratieavonden vinden plaats op woensdag 10 mei en vrijdag 12 mei 2023 van 19:00 uur tot 21:00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

  • Op woensdag 10 mei op locatie Bibliotheek Ligne in Sittard.
  • Op vrijdag 12 mei op locatie De Bibliotheek Venlo in Venlo.

Aanmelden kan door het volgende formulier in te vullen: Aanmeldformulier Inspiratieavond.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op een van deze inspiratieavonden, dan kunt u uw aandachtspunten ook mailen naar in­for­ma­teurs@prvlim­burg.nl. Deze berichten zullen wij in overleg met de indiener op de website van de coalitievorming (Coalitievorming 2023 - Provincie Limburg) publiceren.