Verkeersmonitor


De Provincie Limburg heeft een meetnet om de verkeersdrukte op de provinciale wegen in Limburg te registreren.

De verkeersmonitor laat zien hoe het personen- en vrachtverkeer zich ontwikkelt.


Zie ook

Via onderstaande link komt u in Atlas Limburg. U kunt hier doorklikken op het mapje Infrastructuur / Verkeersmonitor.