Fietsbeleid


De Provincie Limburg wil het fietsgebruik aanmoedigen en fietsen aantrekkelijker maken.

Dat is goed voor:

 • bereikbaarheid
 • economie en toerisme
 • leefbaarheid en duurzaamheid
 • recreatie en gezondheid
 • sfeer en beleving.

Provinciaal Beleidsplan Fiets 2014-2022

Onze provincie is een populaire fietsbestemming voor toeristen. Maar Limburgers zelf fietsen gemiddeld minder dan de rest van Nederland. Dat willen we veranderen. We richten we ons de komende jaren op:

 • leuker fietsen: meer sfeer en beleving voor fietsers
 • makkelijker fietsen: meer comfort voor fietsers
 • veiliger fietsen: minder ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn
 • sneller fietsen: kortere reistijden
 • slimmer fietsen: innovaties toepassen.

We willen graag dat binnen acht jaar Limburgers net zo vaak de fiets gebruiken als andere Nederlanders.

fietsgebruik

Fietsgebruik bij afstanden tot 7,5 km

Fietsgebruik bij alle afstanden

Landelijk gemiddelde

35,8%

26,9%

Limburg

27,2%

21,6%

Organisaties zoals Maastricht Bereikbaar, Mobiliteitsregio’s (RMO), ANWB, Fietsersbond, VVV’s en anderen hebben veel kennis over fietsgebruik. We willen met hen samenwerken. Waar nodig vervult de Provincie de regierol.

Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019

Wat we concreet doen in de periode 2016-2019 staat in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019.

Onder meer dragen we financieel bij aan een aantal toonaangevende fietsprojecten. Bijvoorbeeld de Trambaanfietsroute, een nog aan te leggen fietsroute van Maastricht naar hartje Aken. De route voert de fietser door het schitterende Heuvelland. Het tracé van de vroegere trambaan is nog altijd herkenbaar in het landschap. Projectpartners zijn de Provincie Limburg, Stadt Aachen, en de Heuvellandgemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Maastricht.

Andere projecten waar we aan bijdragen zijn

 • snelfietsroute Aken-Heerlen en Aken-Kerkrade
 • snelfietsroute Heerlen-Sittard en Heerlen-Valkenburg
 • project Mijnspoor Heerlen (toeristische fietsroute langs oud mijnspoor)
 • snelfietsroute Maastricht-Valkenburg
 • fietsbrug Itteren
 • verbreden brug Berg aan de Maas voor fietsers en voetgangers (Stein)
 • snelfietsroute Sittard-Geleen-Roermond-Venlo
 • fietsen langs de Maas (fietsroute Belfeld-Venlo-Arcen)
 • fietstunnel in Greenport Bikeway (fietsroute Horst-Sevenum - Venlo).

De Provincie investeert tijdens deze periode in totaal € 24 miljoen in fietsprojecten.

Fietsroutenetwerk

Het provinciaal fietsroutenetwerk bestaat uit de regionale hoofdfietsroutes voor woon-werkverkeer en school-thuisverkeer. Het loopt tussen centra van gemeenten, stations en woonkernen. In overleg met de gemeenten werken we elk jaar het fietsroutenetwerk bij.

Waar nodig verbeteren we dit provinciaal fietsroutenetwerk. We verhogen ook de veiligheid, onder meer door betere verlichting. De projecten staan beschreven in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Alle gemeenten en regio’s, Maastricht Bereikbaar, Fietsersbond, Mobiliteitsregio’s (RMO), Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Routepunt VVV Zuid-Limburg, ROVL, Rijkswaterstaat (Ministerie I&M), LLTB, CUMELA Limburg, ANWB, VVN, Vereniging Kleine Kernen Limburg.