Fietsbeleid


De Provincie Limburg wil het fietsgebruik aanmoedigen en fietsen aantrekkelijker maken. Nederland geldt als een echt fietsland met meer fietsen dan inwoners. Toch nemen we met z’n allen nog massaal de auto om naar het werk te gaan. Helaas ook nog veel voor de korte afstanden. Met verkeersopstoppingen, files en veel stress tot gevolg.

Het Limburgs provinciebestuur zet al jaren in op meer fietsgebruik, ook omdat juist in Limburg de minste kilometers per fiets naar werk of school worden afgelegd in vergelijking met de rest van Nederland. We voeren daarom campagnes, investeren in betere en veiligere fietspaden en stimuleren werkgevers om faciliteiten voor fietsende werknemers te scheppen. Om het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is.