Logistiek en goederenvervoer


Limburg is een logistieke hotspot in Europa. Spoor, weg, binnenvaart, luchtvaart en buisleidingen (Chemelot heeft het grootste buisleidingenstelsel van Europa) sluiten hier goed op elkaar aan. En we liggen centraal: in een straal van driehonderd kilometer hebben we een afzetgebied met meer dan honderd miljoen consumenten en 200.000 bedrijven. Alle Limburgse binnenhavens (14) hebben zich verenigd in Blueports Limburg en voor het spoor is er het Bestuurlijk Railagenda overleg Limburg.

Topcorridor

Limburg is een belangrijke schakel in de grootste goederenvervoercorridor ter wereld:

de corridor Oost en de corridor Zuidoost:

  • Oost:corridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland (A15, Betuweroute, Waal);
  • Zuidoost: corridor Rotterdam – Noord-Brabant/Limburg – Duitsland (A16/A58/A67, Brabantroute,   Maas en Brabantse kanalen, buisleidingen).

Deze topcorridor heeft een grote meerwaarde voor de Nederlandse economie. Wat dit betekent voor onze provincie leest u op www.topcorridors.com.

Logistieke knooppunten

Er zijn twee logistieke knooppunten in Limburg: Noord-Limburg (regio Venlo en Venray) en Zuid-Limburg (regio Sittard-Geleen en Stein). Beide logistieke knooppunten hebben:

  • grote in- en uitgaande ladingstromen;
  • top-overslagvoorzieningen via rail- en binnenvaartterminals;
  • een compleet dienstenpakket voor logistieke ondernemers (bijvoorbeeld onderwijs, kennisinstellingen, personeelsvoorziening, douane, etc.). De Universiteit Maastricht  met Global Supply Chain Management and Change en de Fontys Hogeschool in Venlo  met hun Master of Science in International Logistics / Procurement / Supply Chain Management spelen een toonaangevende rol in de logistiek.
    .

De logistiek in Noord-Limburg is te omschrijven als ‘distributielogistiek. In Zuid-Limburg daarentegen staat de logistiek ten dienste van de maakindustrie (chemie, automotive, etc.). De komende jaren zal er nog meer ingezet worden op de toegevoegde waarde van de logistiek en innovatie.

De knooppunten scoren hoog in de (inter)nationale ranglijsten van logistieke hotspots. De sector zorgt voor ruim 70.000 arbeidsplaatsen in Limburg. Dat is 14% van het totaal. Het bruto regionaal product bedraagt bijna € 5,5 mld.

In het beleid voor logistiek richt de Provincie Limburg zich op het handhaven en versterken van de positie en de groei (kwantitatief), vernieuwing om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren, het innemen van een belangrijke positie in (het aansturen van) wereldwijde goederenstromen en euregionale samenwerking. Centrale thema’s vormen de begrippen doorstroming, duurzaamheid, verkeersveilig, grenzeloos, leefbaar, effectief en efficiënt.

We zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met overheden en organisaties in binnen- en buitenland, omdat goederenvervoer niet aan de provincie- en landgrenzen ophoudt.