Plaatsen van project-, motto-, argumentatie- en promotieborden of uitingen, aanvraag


Samenvatting

Bedoeld om een project-, motto- ,argumentatie- of promotie bord of uiting, niet zijnde een bewegwijzeringsbord, langs een provinciale weg te mogen plaatsen.

Toelichting

Projectborden zijn borden die geplaatst worden bij projecten aan wegen zoals bijvoorbeeld bij het onderhoud of het aanleggen van een weg. Motto- en argumentatie- en promotieborden zijn geen bewegwijzering. Het zijn ook geen verkeersborden. Toch zijn deze borden of uitingen, net als verkeersborden, bedoeld om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.

Aanvragen

U dient een aanvraag in via het Omgevingsloket.