Overige aanvragen


Samenvatting

Bedoeld om een vergunning aan te vragen voor zaken die niet terug te voeren zijn tot nader gespecificeerde aanvraagmogelijkheden.

Aanvragen

U dient een aanvraag in via het Omgevingsloket.