Aanvraag toestemming plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen


Samenvatting

Bedoeld om tijdelijk verkeersmaatregelen te mogen plaatsen en toe te passen op of langs een provinciale weg. Deze verkeersmaatregelen hebben (mogelijk) invloed op de verkeersveiligheid en doorstroming op die weg. De provinciale wegbeheerder kan in het belang van de verkeersveiligheid en doorstroming, al dan niet in overleg met de aanvrager, wijzigingen c.q. aanpassingen in de verkeersmaatregelen instellen.

Toelichting

Let op: dit staat los van het verkeersbesluit dat nodig is om de desbetreffende verkeersmaatregelen al dan niet tijdelijk te mogen uitvoeren. Hiertoe dient u een separate aanvraag in te dienen.