Openbaar vervoer en Railagenda


De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Dat bestaat uit de buslijnen in heel Limburg. En de spoorverbindingen tussen Roermond en Nijmegen (S1), Maastricht-Randwyck en Roermond (S2), Sittard en Kerkrade (S3) en Maastricht-Randwyck en Heerlen (S4: stoptrein; S5: sneltrein).

We bepalen aan welke eisen het openbaar vervoer moet voldoen. Of je nu in de stad woont of in een kleine kern, naar je werk gaat of reist in je vrije tijd: het Limburgs OV moet altijd een aantrekkelijke keuze zijn. Ook als je de landsgrens overschrijdt. We willen een openbaar vervoer met goede aansluitingen, actuele reisinformatie en duurzaam materieel.

Via een Europese aanbesteding hebben we een regionale vervoerder gekozen. Tot 2031 is Arriva de vervoerder in Limburg.

Toegankelijkheid bushaltes op provinciale wegen (basis op orde)

De Provincie wil een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk openbaar vervoer in Limburg én de te ondernemen activiteiten in Limburg met elkaar verbinden. Voor zowel bewoners als bezoekers. Dit doen we onder andere door het op orde brengen van de overstappunten langs provinciale wegen. Deze bushaltes vormen immers belangrijke schakels binnen de verschillende vervoersnetwerken. Ze dragen bij aan de versterking van het gehele vervoerssysteem en zorgen ervoor dat de verschillende vervoersmogelijkheden geen concurrenten van elkaar zijn, maar elkaar juist versterken. Bushaltes zijn immers hét visitekaartje van het openbaar vervoer.

Het uiteindelijke doel is dat alle bushaltes (op provinciale wegen), waar de locatie dit toelaat, volgens de ‘basis op orde’ zijn. Wat deze ‘basis op orde’ is, verschilt per categorie. De overstappunten vervullen immers niet allemaal dezelfde functie in het vervoersnetwerk. Dit varieert van multimodale, grote knooppunten als intercitystations tot aan opstaphaltes in kleine kernen en carpoollocaties langs wegen. De verschillende typen overstappunten voor de bus in Limburg zijn: busstation, BKR (Bus, Kern en Regiohalte) en bushalte.

De urgentie van kwalitatief goede overstappunten wordt mede door het sterk gelaagde netwerk en de behoefte om beter aan te sluiten op andere modaliteiten (fiets, deelfiets, taxi) steeds groter. Om deze ontwikkeling binnen het vervoerkundige Limburgnet op te volgen, is onder andere de kwaliteitsimpuls ‘basis op orde’ nodig. Daarnaast kunnen we met het project ook een grote stap zetten in de toegankelijkheid van de provinciale haltes in Limburg.

Eerder was de focus gelegd op het stimuleren van groei, welke minder urgent was dan het terugwinnen van (voormalige) openbaar vervoerreizigers. De Provincie heeft in de regionale ambitie voor openbaar vervoer een voorbeeldfunctie, overstappunten vormen een onmisbare schakel in dit complete verhaal. Deze nieuwe businesscase is, gezien de huidige ontwikkelingen door corona, weer urgenter geworden. De noodzaak voor investeringen in een kwalitatief goede infrastructuur voor het openbaar vervoer is toegenomen. Goede, toegankelijke en ook nog duurzame overstappunten vormen een onmisbare schakel in dit complete verhaal.

Doelgroepenvervoer en vervoer naar kleine kernen

We geven ook aandacht aan het doelgroepenvervoer. Dat is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen met een Wmo-indicatie. De mobiliteitscentrale Omnibuzz biedt maatwerk dat zoveel mogelijk aansluit op het reguliere openbaar vervoer.

Railagenda

In de Railagenda richt de Provincie zich op verbetering van het spoorwegnet in Limburg en het aangrenzende buitenland. Verbeteren van de railverbindingen is gunstig voor de economie in onze internationale regio en maakt hier wonen en werken aantrekkelijker.

De projecten die onder de Railagenda vallen zijn:

 • Tramverbinding Maastricht – Hasselt
 • Opwaardering Maaslijn (Roermond-Nijmegen)
 • Elektrificatie Landgraaf-grens
 • Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf
 • Station Maastricht-noord fase II
 • De zogenaamde ‘Missing Links’ (EurekaRail):
  • Eindhoven – Venlo – Düsseldorf
  • Eindhoven – Heerlen – Aken (– Keulen)
  • Weert – Antwerpen
  • Maastricht – Luik (– Leuven – Brussel)
 • Drielandentrein
 • Tarifering en ticketing

Voor wat betreft infrastructuur valt ook de terminal onder het Programma Railagenda:

 • Railterminal Greenport-Venlo

Mobility as a Service’ (MaaS) reizigersapp

Go Glimble

Je reis plannen, boeken en betalen met één app, ook als het gaat om een grensoverschrijdende verplaatsing? Dat kan met de Glimble app van Arriva. Naast gebruiksgemak biedt de app reizigers informatie over verschillende vervoersmogelijkheden om snel en comfortabel van deur tot deur te reizen. Denk aan (deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen en taxi’s. Zo worden alternatieven voor de auto gestimuleerd, reizen gemakkelijker gemaakt en de bereikbaarheid verbeterd. De app geeft reizigers actueel en persoonlijk reisadvies en updates over vertragingen.
De pilot Mobility as a Service, kortweg MaaS, is een initiatief van de Provincie Limburg en het Ministerie van IenW. De provincie werkt voor de realisatie samen met Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Glimble is in juli 2021 gelanceerd voor reizigers in Limburg. Omdat met Glimble door heel Nederland gereisd kan worden is de app ook beschikbaar voor mensen van buiten Limburg. De MaaS-pilot zal lopen tot en met eind 2022.

Arriva voert pilot MaaS in Limburg uit

Middels een aanbesteding is Arriva geselecteerd als dienstverlener voor de pilot MaaS in Limburg. In samenwerking met haar opdrachtgever start Arriva in 2021, om te beginnen in Limburg, campagnes om consumenten en bedrijven te bewegen naar duurzame mobiliteitsvormen. Na Limburg wordt Glimble by Arriva ook geïntroduceerd in de rest van Nederland.
De regio Limburg is met deze MaaS-app een van de zeven regio’s die meedoen aan een nationale pilot van het Ministerie van IenW om reizen, ook grensoverschrijdend, makkelijker te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren.

De Glimble app is te downloaden in de Play- en Appstore.