Openbaar vervoer en Railagenda


De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Dat bestaat uit de buslijnen in heel Limburg. En de spoorverbindingen tussen Roermond en Nijmegen (S1), Maastricht-Randwyck en Roermond (S2), Sittard en Kerkrade (S3) en Maastricht-Randwyck en Heerlen (S4: stoptrein; S5: sneltrein).

We bepalen aan welke eisen het openbaar vervoer moet voldoen. Of je nu in de stad woont of in een kleine kern, naar je werk gaat of reist in je vrije tijd: het Limburgs OV moet altijd een aantrekkelijke keuze zijn. Ook als je de landsgrens overschrijdt. We willen een openbaar vervoer met goede aansluitingen, actuele reisinformatie en duurzaam materieel.

Via een Europese aanbesteding hebben we een regionale vervoerder gekozen. Tot 2031 is Arriva de vervoerder in Limburg.

Uitvoeringsprogramma Overstappunten 2016-2019

Goede voorzieningen op overstappunten maken het gemakkelijker om reizen met de fiets, auto en OV te combineren. Overzichtelijke haltes en voldoende abri’s bijvoorbeeld. En een veilige fietsenstalling en actuele reisinformatie. Of extra voorzieningen zoals een ophaalpunt voor pakketten.

We werken hieraan in het Uitvoeringsprogramma Overstappunten 2016-2019. Het verbeteren van de overstappunten combineren we met projecten uit de programma’s Stedelijke Ontwikkeling, Fiets, Sport en Toerisme en Recreatie.

Doelgroepenvervoer en vervoer naar kleine kernen

We geven ook aandacht aan het doelgroepenvervoer. Dat is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen met een Wmo-indicatie. De mobiliteitscentrale Omnibuzz biedt maatwerk dat zoveel mogelijk aansluit op het reguliere openbaar vervoer. En we ondersteunen vervoer door vrijwilligers in kleine kernen en buurten waar het reguliere openbaar vervoer niet komt. Dit is de Wensbus. De Provincie geeft er subsidie aan.

Railagenda

In de Railagenda richt de Provincie zich op verbetering van het spoorwegnet in Limburg en het aangrenzende buitenland. Verbeteren van de railverbindingen is gunstig voor de economie in onze internationale regio en maakt hier wonen en werken aantrekkelijker.

De projecten die onder de Railagenda vallen zijn:

  • Tramverbinding Maastricht – Hasselt
  • Maaslijn (Roermond-Nijmegen)
  • Elektrificatie Landgraaf-grens
  • Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf
  • Avantislijn (Heerlen Kerkrade- Aken)
  • Station Maastricht-noord fase II
  • De zogenaamde ‘Missing Links’ (EurekaRail):
   • Eindhoven – Venlo – Düsseldorf
   • Eindhoven – Heerlen – Aken (– Keulen)
   • Weert – Antwerpen
   • Maastricht – Luik (– Leuven – Brussel)
  • Drielandentrein
  • Tarifering en ticketing

Voor wat betreft infrastructuur vallen ook de terminals onder het Programma Railagenda, dit zijn:

 • Railterminal Greenport-Venlo
 • Spooraansluiting Chemelot
 • Railterminal VDL-Nedcar

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma  - Cluster Mobiliteit, gedeputeerde Hubert Mackus (CDA)