Openbaar vervoer en Railagenda


De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Dat bestaat uit de buslijnen in heel Limburg. En de spoorverbindingen tussen Roermond en Nijmegen (S1), Maastricht-Randwyck en Roermond (S2), Sittard en Kerkrade (S3) en Maastricht-Randwyck en Heerlen (S4: stoptrein; S5: sneltrein).

We bepalen aan welke eisen het openbaar vervoer moet voldoen. Of je nu in de stad woont of in een kleine kern, naar je werk gaat of reist in je vrije tijd: het Limburgs OV moet altijd een aantrekkelijke keuze zijn. Ook als je de landsgrens overschrijdt. We willen een openbaar vervoer met goede aansluitingen, actuele reisinformatie en duurzaam materieel.

Via een Europese aanbesteding hebben we een regionale vervoerder gekozen. Tot 2031 is Arriva de vervoerder in Limburg.

Doelgroepenvervoer en vervoer naar kleine kernen

We geven ook aandacht aan het doelgroepenvervoer. Dat is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen met een Wmo-indicatie. De mobiliteitscentrale Omnibuzz biedt maatwerk dat zoveel mogelijk aansluit op het reguliere openbaar vervoer. En we ondersteunen vervoer door vrijwilligers in kleine kernen en buurten waar het reguliere openbaar vervoer niet komt. Dit is de Wensbus. De Provincie geeft er subsidie aan.

Railagenda

In de Railagenda richt de Provincie zich op verbetering van het spoorwegnet in Limburg en het aangrenzende buitenland. Verbeteren van de railverbindingen is gunstig voor de economie in onze internationale regio en maakt hier wonen en werken aantrekkelijker.

De projecten die onder de Railagenda vallen zijn:

 • Tramverbinding Maastricht – Hasselt
 • Maaslijn (Roermond-Nijmegen)
 • Elektrificatie Landgraaf-grens
 • Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf
 • Station Maastricht-noord fase II
 • De zogenaamde ‘Missing Links’ (EurekaRail):
  • Eindhoven – Venlo – Düsseldorf
  • Eindhoven – Heerlen – Aken (– Keulen)
  • Weert – Antwerpen
  • Maastricht – Luik (– Leuven – Brussel)
 • Drielandentrein
 • Tarifering en ticketing

Voor wat betreft infrastructuur valt ook de terminal onder het Programma Railagenda:

 • Railterminal Greenport-Venlo

Mobility as a Service’ (MaaS) reizigersapp

Je reis plannen, boeken en betalen met één app, ook als het gaat om een grensoverschrijdende verplaatsing? Dat kan binnenkort met de app Via-GO van Arriva. Naast gebruiksgemak biedt de app reizigers informatie over verschillende vervoersmogelijkheden om snel en comfortabel van deur tot deur te reizen. Denk aan (deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen en taxi’s. Zo worden alternatieven voor de auto gestimuleerd, reizen gemakkelijker gemaakt en de bereikbaarheid verbeterd. De app geeft reizigers actueel en persoonlijk reisadvies en updates over vertragingen, files en alternatieve routes.
De pilot Mobility as a Service, kortweg MaaS, is een initiatief van de Provincie Limburg en het Ministerie van IenW. De provincie werkt voor de realisatie samen met Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Via-Go wordt in 2020 gelanceerd voor reizigers in Limburg. Omdat met Via-GO door heel Nederland gereisd kan worden is de app ook beschikbaar voor mensen van buiten Limburg. De MaaS-pilot zal lopen tot en met eind 2021.

Arriva voert pilot MaaS in Limburg uit

Middels een aanbesteding is Arriva in november 2019 geselecteerd als dienstverlener voor de pilot MaaS in Limburg. Arriva realiseert Via-Go in samenwerking met Tranzer en TURNN. Deze partners leveren bewezen technologie in de vorm van een multimodale reisplanner en mobile ticketing. In samenwerking met haar opdrachtgever start Arriva in 2020, om te beginnen in Limburg, campagnes om consumenten en bedrijven te bewegen naar duurzame mobiliteitsvormen. Na Limburg wordt Via-Go by Arriva ook geïntroduceerd in de rest van Nederland.
De regio Limburg is met deze MaaS-app een van de zeven regio’s die meedoen aan een nationale pilot van het Ministerie van IenW om reizen, ook grensoverschrijdend, makkelijker te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren.