Drielandentrein


De grenzen tussen België, Duitsland en Nederland zijn zo goed als verdwenen, juist in de grensstreek. Sociaal, cultureel en economisch is de verwantschap de laatste jaren verder gegroeid. We bezoeken elkaars scholen en universiteiten, doen zaken met elkaar, winkelen en recreëren over de grens, bouwen relaties en waarderen elkaar. Mobiliteit is de motor van de grensoverschrijdende samenwerking en juist hier blijft de vervaagde, onzichtbare grens hardnekkig aanwezig. Juist in de grensstreek. De Drielandentrein biedt vanaf medio 2024 een veilige, snelle en duurzame treinverbinding in de Euregio.

De Drielandentrein; één trein die Aken, Heerlen, Maastricht en Luik met elkaar moet verbinden. De verbinding tussen Aken, Heerlen en Maastricht is inmiddels gerealiseerd nadat onder andere het spoor tussen Heerlen en Aken is uitgebreid en geëlektrificeerd. Achter de schermen wordt gewerkt aan de completering van de Drielandentrein, zowel op technisch vlak als op vraagstukken over veiligheid, ticketing en tarifering. De inzet is om medio 2024 één keer per uur een directe trein te rijden tussen Luik, Maastricht Heerlen en Aken. De overstap in Maastricht tussen Luik en Aken is daarmee verleden tijd.

De Drielandentrein is niet alleen de aansluitingen op de internationale HSL-lijnen richting Oost- en Zuid-Europa, ook de regionale grensoverschrijdende ontwikkeling van belang. De Drielandentrein brengt mensen uit verschillende landen en culturen dichter bij elkaar. Verbindingen die in de toekomst een alternatief zijn voor korte en milieubelastende vliegreizen. We hopen dat de Drielandentrein niet alleen snel het hele traject rijdt, laat het ook een voorbeeld zijn hoe het kan in de Euregio.

De voordelen van de Drielandentrein op een rij

Meer treinen en minder wachten

De intentie is dat in de toekomst meer treinen gaan rijden tussen Luik, Maastricht, Maastricht-Randwyck en Eijsden. Voor reizigers in Eijsden zou dit betekenen dat er ieder uur een verbinding met Maastricht ontstaat. Reizigers tussen Maastricht-Randwyck en Maastricht krijgen 5 treinen per uur.

Meer directe verbindingen

Met de Drielandentrein worden steden aan Belgische en Nederlandse zijde direct met elkaar verbonden. Denk hierbij aan Luik, met Meerssen, Valkenburg, Heerlen en Landgraaf. Reizigers hoeven hierdoor niet meer over te stappen. Er ontstaan nieuwe directe (sneltrein)verbindingen. Zo zal Luik bijvoorbeeld via een sneltrein verbonden worden met Maastricht-Randwyck (Maastricht UMC+ en MECC) en Heerlen (Hogeschool Zuyd, Brightlands Campus). Maar ook reizigers uit Heerlen en Maastricht krijgen een mooie directe verbinding met de hoofdstad van de regio Luik.

Nieuwe treinen met meer comfort

Het geplande materieel op de lijn (Flirt) is gebouwd in 2018 en van alle moderne eisen voorzien. WiFi, stopcontacten, USB-poorten en een rolstoeltoegankelijk toilet zijn aanwezig. Bovendien hebben de treinen een gelijkvloerse instap. Ten opzichte van het huidige materieel biedt dit een significante verbetering.

Eenvoudiger vervoersbewijs

Het is nu al mogelijk om met één ticket uit de automaat vanaf alle stations in Nederland te reizen naar België, maar dat is nog niet mogelijk met de OV-reispas. Op de Duitse stations van de Drielandentrein zijn hiertoe Nederlandse in- en uitcheckpalen geplaatst. Ook op de Belgische stations tussen Luik en Maastricht zijn wij aan het onderzoeken of deze palen kunnen worden geplaatst. Een andere mogelijkheid zal het gebruik van de Glimble app zijn, een ontwikkeling op het gebied van Mobility as a Service.

Verhoogde veiligheid

De nieuwe treinen zullen uitgerust zijn met het nieuwste Europese veiligheidssysteem European Train Control System (ETCS). Dit systeem bewaakt dat de maximumsnelheid en de maximale afstand niet worden overschreden. Als dat gebeurt laat de ETCS-computer de trein altijd tijdig remmen. Het ETCS is een belangrijk onderdeel van het European Rail Traffic Management System (ERTMS), een Europees project om de beveiliging van het spoor te standaardiseren en te verbeteren.

Betrokken partners

De Drielandentrein kent twee grensoverschrijdende verbindingen. Dit betekent veelvuldig overleg tussen Belgische, Nederlandse en Duitse partijen. Partijen die betrokken zijn bij de Drielandentrein zijn de  Duitse partners Nahverkehr Rheinland en het Aachener Verkehrsverbund, de Belgische partners het Kabinet, de Federale overheidsdienst, de Belgische vervoerder NMBS en spoorbeheerder Infrabel en aan Nederlandse zijde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, de provincie Limburg en de beide vervoerders NS en Arriva betrokken.


Zie ook

Legenda van de Drielandentrein per medio 2024. De trein rijdt één keer per uur van Aken via Heerlen en Maastricht naar Luik en één keer per uur van Maastricht Randwijck naar Aken. De stoptrein Maastricht Randwijck-Heerlen rijdt twee keer per uur.