Opwaardering Maaslijn


De Maaslijn is een zeer drukke spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Het is een belangrijke schakel in het totale spoornetwerk en verbindt woon-, werk- en onderwijsgebieden in Zuid-Oost Nederland, inclusief de grensstreek. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten deze spoorlijn voor het personenvervoer te verbeteren: de Maaslijn van de toekomst, comfortabel en op tijd.

Samenwerking

De Maaslijn moet beter en daar wordt de komende periode hard aan gewerkt. De voorbereidende werkzaamheden om de Maaslijn te vernieuwen, zijn in 2024 van start gegaan. Conform planning rijden er vanaf december 2027 elektrische treinen. Tijdens het opwaarderingsproject worden verschillende perrons aangepast en werken we aan een betrouwbaardere dienstregeling in de toekomst. Dat is goed nieuws voor de duizenden reizigers die dagelijks tussen Nijmegen en Roermond de trein nemen. Elektrische treinen zorgen voor het echte milieuvriendelijke alternatief voor de file.

ProRail heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Limburg opdracht gekregen om het project te realiseren. ProRail heeft de realisatie van het project gegund aan de aannemer Swietelsky Rail Benelux.

De Provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dragen samen bij aan de financiering van het project.

Hoe ziet de Maaslijn van de toekomst eruit?

Het gehele traject wordt voorzien van bovenleiding, waarna de dieseltreinen vervangen zullen worden door elektrische treinen. Daarnaast wordt op vier plekken (Cuijk, Boxmeer, Venray en Reuver) het spoor verdubbeld, waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Hierdoor kan er sneller, frequenter en duurzamer worden gereden. Ook worden op verschillende plaatsen de bochten in het spoor ruimer gemaakt, zodat de treinen hun snelheid kunnen behouden en niet meer hoeven af te remmen. Verder worden bij diverse overwegen maatregelen genomen ten behoeve van verbetering van de overwegveiligheid.

Inpassingsplannen en MER

Om de verbeteringen aan de Maaslijn mogelijk te maken hebben de provincies Limburg en Noord Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Een PIP is een ruimtelijk besluit. Het kan worden vergeleken met een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke ruimtelijke ontwikkelingen op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan.

Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg is een provinciaal inpassingsplan (PIP) gelijktijdig vastgesteld. Om de milieueffecten van de aanpassingen goed in beeld te krijgen is er tevens een integraal milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER vormt een belangrijke onderbouwing voor het inpassingsplan. De inpassingsplannen zijn eind 2021 door provinciale staten van beide provincies vastgesteld. De provincie Gelderland hoeft geen PIP vast te stellen, omdat de voorgestelde maatregelen passen in de bestemmingsplannen van de Gelderse gemeenten Nijmegen en Heumen.

Voor nadere informatie kijk op www.demaaslijn.nl.