Personenvervoer, concessie


Samenvatting

Wilt u het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer binnen een gemeente of regio in Limburg? U heeft hiervoor de concessieverlening van de overheid nodig. Wilt u openbaar vervoer verrichten? Dan vraagt u een concessie aan bij de Provincie Limburg. Dit kan ook bij een stadsregio, maar alleen als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Milieu.

Toelichting

Het verrichten van openbaar vervoer is alleen toegestaan wanneer u over een door de overheid verleende concessie beschikt. Dit houdt in dat de overheid het goedkeurt. In dat geval heeft u voor bepaalde tijd het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer in een bepaald gebied of op een bepaalde vervoersverbinding. De concessie kan alleen worden verleend na een Europese aanbesteding. Vervolgens geldt dat de concessie voor een beperkte periode wordt verleend. De minister verleent concessies voor treinvervoer.

Uitvoerende instantie

De gemeenten