Verkeersveiligheid


De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Voor dit beleid en de uitvoering ervan werken we veel met anderen samen. Dat doen we met name in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

  • We werken eraan om provinciale wegen veiliger te maken.
  • We dragen bij aan het ontwikkelen van verkeersonderwijs voor 4- tot 12-jarigen en 12- tot 16-jarigen.
  • We voeren campagnes gericht op weggebruikers.
  • We werken samen met de politie en het Openbaar Ministerie op het gebied van de handhaving van verkeersregels.
  • We werken samen met onder meer gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere partners in het ROVL.