Verkeersveiligheid


De Provincie Limburg is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op onze eigen wegen. Daarnaast is de Provincie Limburg ook verantwoordelijk voor het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Voor dit beleid en de uitvoering ervan werken we met anderen organisaties samen. Dat doen we in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

  • We werken eraan om provinciale wegen veiliger te maken.
  • We dragen bij aan het ontwikkelen van verkeersonderwijs voor 4- tot 12-jarigen en 12- tot 16-jarigen.
  • We dragen bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van verkeersonderwijs/voorlichting voor 18-24 jarigen, 25-59 jarigen en 60 jarigen en ouder.
  • We voeren verkeersveiligheidscampagnes gericht op weggebruikers.
  • We werken samen met de politie en het Openbaar Ministerie op het gebied van de handhaving van verkeersregels.
  • We werken samen met onder meer gemeenten, regio's, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere partners in het ROVL.