Luchtvaart


De Provincie Limburg heeft een regiefunctie bij ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning. Vanuit deze functie hebben we te maken met de luchtvaart. In ons luchtvaartbeleid wegen we de maatschappelijke voordelen van een luchthaven af tegen de nadelen.

Het luchtvaartbeleid is een onderdeel van het omgevingsbeleid. Besluiten over luchtvaart baseren we op het beleid dat we hebben afgesproken in Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Provinciale Milieuverordening (PMV).

De Provincie Limburg heeft in 2014 besloten om de luchthaven Maastricht Aachen Airport over te nemen. De luchthaven is onderdeel van de basisinfrastructuur van Limburg. Het is van belang dat deze basis gegarandeerd is en blijft. De perspectieven voor de luchtvaart zijn goed. We werken toe naar een nieuw luchthavenbesluit waarbij - naast de economische kansen die de luchthaven biedt voor het Limburgse bedrijfsleven, het vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt - ook de gevolgen voor de omgeving nadrukkelijk in de besluitvorming worden betrokken. De Provincie geeft sturing aan de te maken afwegingen en aanpak van de overlast. Zo behouden we de balans tussen economische verankering in de regio en het behoud van de leefkwaliteit voor omwonenden.

NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (HBLM), waarvan de Provincie Limburg voor 100 procent aandeelhouder is, koopt op 1 november 2019 de aandelen van MAA BV. Dit leidt niet tot veranderingen voor betrokken bedrijven, medewerkers of omgeving.

Klacht over vliegverkeer indienen

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u contact opnemen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL).

Het KICL is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in onze regio. Het KICL doet dit voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht, de Commissie AWACS Limburg, de Luchtverkeerscommissie Niederrhein en Lärmschutzkommission Niederrhein.

Het KICL kan ook uw vragen beantwoorden over de regelgeving over vliegverkeer en milieu en gezondheid.

Klachten over een helikopter, een drone zwaarder dan 25 kg, een gemotoriseerd schermvliegtuig, een zweefvliegtuig, een MLA, een watervliegtuig of een landbouwluchtvaartuig kunt u bij de Provincie indienen. Dit zijn milieuklachten.