Luchtvaart


De Provincie Limburg heeft een regiefunctie voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning en heeft vanuit deze functie te maken met luchtvaart.

Luchtvaart komt in veel vormen voor: grote vracht- en passagierstoestellen, militaire luchtvaart, recreatieve luchtvaart, helikopters en in toenemende mate ook onbemande luchtvaart (drones). Binnen de provincie Limburg ligt een regionale luchthaven voor passagiers- en vrachtvervoer, Maastricht-Aachen Airport. Daarnaast zijn er verschillende kleine luchthavens die gebruikt worden als helikopterhaven of zweefvliegveld.

Onbemande luchtvaart of drones

De Provincie ziet steeds meer initiatieven op het gebied van de onbemande luchtvaart. Van particulieren die als hobby met een drone vliegen, tot professionele bedrijven die vracht willen vervoeren per drone. Zolang de drones onder de 25 kilogram blijven heeft de Provincie geen zeggenschap. Als de drones zwaarder zijn dan 25 kilogram dan moeten ze ofwel starten en landen vanaf een luchthaven, of een ontheffing aanvragen bij de Provincie om te mogen starten en landen. De Provincie gaat dus alleen over het starten en landen; over waar en wanneer drones vliegen gaat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport: Drones (RPAS) | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Militaire luchtvaart

In en rondom Limburg liggen meerdere militaire luchthavens: vliegbasis Geilenkirchen, vliegbasis Volkel en vliegbasis De Peel. De militaire operaties vanaf deze luchthavens dienen het landsbelang en de veiligheid van Nederland en haar bondgenoten. Maar de militaire luchtvaart geeft ook overlast voor mensen en natuur. De Provincie is lid van overlegcommissies die praten over de impact van deze luchthavens op de leefomgeving, lees hierover meer op www.covm.nl. Het Rijk is bevoegd gezag en heeft zeggenschap over de militaire luchtvaart.

Starten en landen buiten een luchthaven

Helikopters en andere luchtvaarttuigen zijn technisch prima in staat om ook buiten luchthavens te starten en te landen als het terrein daarvoor geschikt is. Hiervoor moeten zij een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijke Gebruik (TUG) bij de Provincie aanvragen. Een ontheffing ziet alleen toe op het starten en landen; de provincie heeft geen zeggenschap over hoe en waar vervolgens gevlogen wordt. Kijk voor de voorwaarden waaronder een ontheffing kan worden verleend in ons loket: Ontheffing tijdelijk en uitzonder gebruik luchtvaartuigen (TUG).

Vrijgestelde luchtvaarttuigen

Sommige categorieën van luchtvaarttuigen, zoals luchtballonnen, zweefvliegtuigen en (ongemotoriseerde) schermvliegtuigen, zijn bij wet vrijgesteld van de plicht te starten en/of landen op luchthaven. Hiervoor gelden alleen algemene wettelijke regels die met name gaan over veiligheid. In sommige gevallen is wel nog een melding bij de gemeente nodig. De provincie heeft hier geen enkele rol in.

Klacht over vliegverkeer indienen

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u contact opnemen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL). Het KICL is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in de regio Limburg. Het KICL doet dit voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht, de Commissie AWACS Limburg, de Luchtverkeerscommissie Niederrhein en Lärmschutzkommission Niederrhein. Het KICL kan ook vragen beantwoorden over de regelgeving over vliegverkeer, milieu en gezondheid.

Klachten over het opstijgen of landen van een helikopter of een drone zwaarder dan 25 kg kunt u bij de Provincie indienen, dit zijn milieuklachten.


Maastricht Aachen Airport

MAA

Maastricht Aachen Airport is een regionale luchthaven van nationale betekenis en valt onder de bevoegdheid van het Rijk. Provincie Limburg is aandeelhouder van deze luchthaven. De Provincie geeft sturing aan de te maken afwegingen en aanpak van de overlast. Zo behouden we de balans tussen de economische verankering in de regio en het behoud van de leefkwaliteit voor omwonenden.

Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaartuigen (TUG)

Om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig moet u een TUG ontheffing hebben. Er zijn verschillende TUG ontheffingen mogelijk.