Luchtvaart


De Provincie Limburg heeft een regiefunctie bij ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning. Vanuit deze functie hebben we te maken met de luchtvaart. In ons luchtvaartbeleid wegen we de maatschappelijke voordelen van een luchthaven af tegen de nadelen. In de provincie Limburg ligt Maastricht Aachen Airport.

Het luchtvaartbeleid is een onderdeel van het omgevingsbeleid. Besluiten over luchtvaart baseren we op het beleid dat we hebben afgesproken in Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Provinciale Milieuverordening (PMV).

Klacht over vliegverkeer indienen

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u contact opnemen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL).

Het KICL is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in onze regio. Het KICL doet dit voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht, de Commissie AWACS Limburg, de Luchtverkeerscommissie Niederrhein en Lärmschutzkommission Niederrhein.

Het KICL kan ook uw vragen beantwoorden over de regelgeving over vliegverkeer en milieu en gezondheid.

Klachten over een helikopter, een drone zwaarder dan 25 kg, een gemotoriseerd schermvliegtuig, een zweefvliegtuig, een MLA, een watervliegtuig of een landbouwluchtvaartuig kunt u bij de Provincie indienen. Dit zijn milieuklachten.