Stichting Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport


Op 15 augustus 2023 is de Stichting Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport opgericht. De stichting heeft tot doel “het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving rondom Maastricht Aachen Airport”.

De behoeften van en de communicatie met de omwonenden staan hierin centraal. Het fonds verstrekt subsidies aan particuliere initiatieven voor activiteiten of projecten die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid rondom luchthaven MAA en het voorkomen van overlast.

Wat gaat Stichting Omgevingsfonds doen?

Vanaf 2024 draagt de stichting zorg voor:

  1. subsidies voor leefbaarheidsmaatregelen in de directe omgeving van de luchthaven;
  2. het aankopen van en/of verstrekken subsidies bij het verkopen van woningen in de zwaarst belaste geluidzone;
  3. maatregelen en subsidies voor (aanvullende) geluidisolatiemaatregelen;
  4. maatregelen en subsidies voor schade aan daken (‘Vortexregeling’);
  5. het stimuleren van door omwonenden en betrokkenen bij de luchthaven gewenst onderzoek en het eventueel (deels) financieren hiervan, en
  6. intensivering van de (wederzijdse) communicatie met en informatievoorziening naar omwonenden van het vliegveld.

Deze taken zijn herleid uit de contouren voor een omgevingsfonds die aan de orde zijn geweest bij de besluitvorming door Provinciale Staten over de toekomst van de luchthaven op 16 december 2022.

Over de Stichting Omgevingsfonds

Bij de oprichting van de Stichting Omgevingsfonds is de heer Ernest Drijkoningen benoemd als directeur-bestuurder a.i. en de heer Hub Meijers benoemd als voorzitter a.i. van de Raad van Toezicht.

Het fonds opereert zelfstandig en is niet gebonden aan zijn financiers. Het fonds wordt gefinancierd door bijdragen van de provincie Limburg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de luchthaven Maastricht Aachen Airport en de Schiphol Nederland BV (als medeaandeelhouder van de luchthaven) en cofinanciering door de gemeente Beek en luchthaven gebonden bedrijven.

Contact

Voor verdere informatie kunt u binnenkort terecht bij de website van de stichting via www.omgevingsfondsmaa.nl.