Toekomst Maastricht Aachen Airport


Op vrijdag 18 november 2022 is het Statenvoorstel gepubliceerd waarmee invulling wordt gegeven aan amendement 145.

In dit Statenvoorstel zijn de volgende bijlagen opgenomen:

U vindt op deze pagina tevens de bijlagen en rapporten ter onderbouwing, die gebruikt zijn bij de samenstelling van het Basisdocument voor de besluitvorming op 3 juni 2022. Provinciale Staten hebben op 3 juni 2022 besloten dat Maastricht Aachen Airport open blijft. Tevens is ingediend amendement 145 aangenomen. In dit amendement geven Provinciale Staten duidelijke kaders mee waardoor het aantal zogenaamde ernstig gehinderden in aantal afneemt.


Rapporten ter nadere onderbouwing voor basisdocument