Aanleggen van kabels/leidingen in provinciale weg, verzoek


Samenvatting

De Provincie heeft wegen in eigendom/beheer en in onderhoud. Als u daarin kabels of leidingen wilt (aan)leggen, verwijderen of verleggen, dan moet u hiervoor een vergunningsaanvraag indienen bij de Provincie.

Informatie over de nadeelcompensatieregeling vindt u op overheid.nl.

Toelichting

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg, dan moet u daarvoor een vergunning hebben. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de weg.

Aanvragen

U dient een aanvraag in via het Omgevingsloket.